Uudised – veebruar 2023

Enneaegselt sündinud naistel on hilisemas elueas suurem arteriaalsesse hüpertensiooni ja koronaarhaigusse haigestumise risk

Üha rohkem tõendeid viitab sellele, et enneaegne sünd on täiskasvanueas hüpertensiooni ja südame-veresoonkonnahaiguste riskitegur. Kas see risk on vahendatud hüpertensioonist, pole teada.

USAs korraldatud naiste tervise uuringuprogrammi (Women’s Health Initiative) käigus analüüsiti enneaegse sündimise ja hilisemas elueas kardiovaskulaarse haigestumise seoseid. 93 676-st uuringuprogrammi kaasatud naisest oli 88 343 naist registreerinud oma sünnistaatuse ning neist 2303 (2,4%) märkinud end enneaegsena sündinuks. Mitmemõõtmelise regressioonianalüüsi abil võrreldi hüpertensiooni uuringusse kaasamisel, vanust hüpertensiooni diagnoosimisel ja antihüpertensiivsete ravimite kasutamist vastavalt sünniseisundile (enneaegne, ajaline). Hüpertensiooni, südame isheemiatõve ja kardiovaskulaarhaiguse riski analüüsiti mitme muutujaga Coxi proportsionaalse riski mudelite abil. Mõlemad mudelid on kohandatud vanuse, rassi / etnilise kuuluvuse, hariduse, suitsetamise, kehalise aktiivsuse, kehamassiindeksi ja suhkurtõve osas.

Enneaegne sünd oli seotud hüpertensiooni oluliselt sagedasema esinemisega nii uuringusse kaasamisel (37% vs 33,1%) kui ka uuringu vältel leituna (53,2% vs 51%), samuti hüpertensiooni varase algusega – enne 50. eluaastat (14,7 vs 11,7%). Enneaegsena sündinud naised kasutasid sagedamini antihüpertensiivseid ravimeid (2,9% vs 2,6%). Enneaegse sünni seos südame-veresoonkonnahaiguste riskiga tervikuna oli mitteoluline, kuid enneaegselt sündinud ja uuringusse kaasamisel normipärase vererõhuga olnud naistel oli võrreldes ajalisena sündinud ja normipärase vererõhuga naistega kardiovaskulaarse haigestumise risk suurem.

Uuringust järeldub, et enneaegselt sündinud naistel on suurem risk haigestuda hilisemas elueas nii hüpertensiooni kui ka koronaarhaigusse. Seega tuleks ka enneaegset sündi, eriti naistel, lugeda kardiovaskulaarseks riskiteguriks ja neid isikuid selles osas hoolikalt jälgida.

Refereeritud

Brewer PL, D`Agata AL, Roberts AL, et al. Association of preterm birth with prevalent and incident hypertension, early-onset hypertension, and cardiovascular disease in the women’s health initiative. Am J Cardiol 2023;192:132–8.