Uudised – mai 2019

Enneaegselt sündinutel on kogu elu jooksul tõsine neerupuudulikkuse kujunemise risk

Loote arengus on kolmas trimester aktiivne nefrogeneesi periood, mille jooksul formeerub ligi 60% nefronitest. Kui sellel perioodil, alla 37. rasedusnädalat, loote areng enneaegse sünni tõttu katkeb, võib last hilisemas elueas ohustada neerupuudulikkus ja/või ka arteriaalne hüpertensioon.

Rootsi uurijad jälgisid riikliku haiguste registri andmete alusel aastatel 1973–2014 sündinud 4 195 249 last kuni 43. eluaasta vanuseni. Eesmärgiks oli välja selgitada kroonilise neerupuudulikkuse (KNP) kujunemise risk enneaegselt sündinutel nende elu jooksul.

Kokku registreeriti vaatlusalustel 87 miljoni isik-aasta jooksul 4305 KNP juhtu. Vaadeldud populatsioonis oli KNP esinemissagedus 4,95 juhtu 100 000 isik-aasta kohta. Võrreldes ajaliselt sündinutega oli enneaegselt (alla 37. rasedusnädalat) sündinutel kahekordne NP kujunemise risk nii lapse- kui ka täiskasvanueas. Sügavalt enneaegselt (22. –27. rasedusnädalal) sündinutel oli NP risk kolmekordne ajaliselt sündinutega võrreldes. Kõige tugevam oli seos enneaegsuse ja NP kujunemise vahel lastel kuni üheksanda eluaastani, kuid NP risk jäi enneaegselt sündinutel püsima ka teismelise- ja keskeas.

Uuring kinnitab, et enneaegselt sündinul on kogu elu jooksul tõsine kroonilise neerupuudulikkuse kujunemise oht.

Hinnanguliselt sünnib igal aastal Euroopas 5–8% lastest enneaegsetena ning 95% neist jõuab täiskasvanuikka. Autorid soovitavad arstidel enam tähelepanu pöörata enneaegselt sündinute neerufunktsioonile kogu nende elu jooksul. Neid inimesi peaks hoiatama nefrotoksiliste ravimite (näit mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite) kontrollimatu tarvitamise eest, soovitama neil adekvaatselt vedelikku tarbida, vältima uriinteede infektsioone. Kindlasti peaks neil isikutel jälgima vererõhu ja veresuhkru väärtusi ning vajadusel kõrvalekaldeid korrigeerima, samuti periooditi jälgima vere kreatiniinisisaldust või kontrollima uriini valgusisaldust.

 

Refereeritud

Crump C, Sundquist J, Winkleby MA, Sundquist K. Preterm birth and risk of chronic kidney disease from childhood into mid-adulthood: national cohort study. BMJ 2019;365:I1346.