Uudised – märts 2022

Enneaegsusega seonduvad kopsufunktsiooni häired võivad avaldud ka pärast 50. eluaastat

Uuringutega on näidatud, et enneaegsusega seonduv kopsufunktsiooni puudulikkus võib püsida kuni kolmekümnendate eluaastani. Vähe on andmeid sellest, kas enneaegsus seondub ka kopsufunktsiooni puudulikkusega ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) kujunemisega hilisemas elueas.

Austraalias kaasati kopsufunktsiooni uuringusse 1445 53-aastast inimest (51% olid naised). Analüüsiti kopsufunktsiooni seoseid nende gestatsioonivanusega sündimise ajal: enneaegne või ajaline. Enneaegsuse astet hinnati järgmiselt: väga enneaegne (sündis 28.–31. rasedusnädalal), mõõdukalt enneaegne (31.–33. nädalal), hiliselt enneaegne (34.–37. nädalal). Kopsufunktsiooni hinnati spirograafilisel uuringul, määrates kopsumahtu, kopsukoe elastsust ja hingamisteede läbitavust forsseeritud hingamise ajal, samuti nende näitajate muutumist bronhodilataatortesti järel.

Andmete analüüsil ilmnes, et väga enneaegsetel ja mõõdukalt enneaegsetel inimestel on ajaliselt sündinutega võrreldes suurenenud risk obstruktiivset tüüpi kopsufunktsiooni puudulikkuse, sh KOK-i tekkeks ka kuuendal elukümnendil. Suitsetamine süvendab ja kiirendab kirjeldatud riskide avaldumist.

Refereeritud

Bui DS, Perret JL, Walters EH et al. Association between very to moderate preterm births, lung function deficits, and COPD at age 53 years: analysis of a prospective cohort study. Lancet 2022, DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00508-7.