Uudised – september 2022

Enteroviirusinfektsioon seostub esimest tüüpi diabeedi kujunemisega

Esimest tüüpi diabeet (T1D) kujuneb pankrease Langerhansi saarte insuliini produtseerivate beetarakkude hävinemise tagajärjel, mille põhjuseks on autoimmuunne reaktsioon. Kujunenud beetarakkude vastaste antikehade teket seostatakse erinevate keskkonnategurite ja geneetilise eelsoodumusega. On kindlaid andmeid, et autoimmuunse reaktsiooni vallandajaks võivad olla ka viirusinfektsioonid.

Austraalia teadlaste korraldatud PubMedi ja Embase’i andmebaasides refereeritud kontrollitud vaatlusuuringute metaanalüüsil selgus tugev seos enteroviirusinfektsiooni ja T1D ning seda vallandavate beetarakkude vastaste antikehade esinemise vahel. Analüüsiti 60 uuringu andmeid, mis hõlmasid kokku 12 077 vaatlusalust. Neist 5981 vaatlusalusel oli välja kujunenud T1D või esinesid beetarakkude vastased antikehad, 9096 vaatlusalusel diabeedile viitavaid tunnuseid polnud. Enteroviirusinfektsiooni hinnati enteroviiruse RNA olemasolu alusel veres või väljaheites. Vaatlusalustel, kel esinesid beetarakkude vastased antikehad, leiti enteroviiruse RNA-d kaks korda sagedamuni kui neil, kel vastavaid antikehi polnud. T1D diagnoosiga vaatlusalustel leiti enteroviituse RNA-d 8 korda sagedamini kui neil, kes ei põdenud T1D-d, sealjuures 16 korda sagedamini esimesel kuul pärast T1D diagnoosimist. Uuringus selgus, et T1D diagnoosiga vaatlusalustel, kel T1D esines ka esimese astme sugulastel, leiti enteroviiruse RNA-d 29 korda sagedamini.

„Lekkiva soole“ hüpoteesi kohaselt võivad seedetraktis persisteeruvad enteroviirused aktiveerunud immuunrakkude abil liikuda kõhunäärmesse ja põhjustada seal väheaktiivse püsiva põletikureaktsiooni, mis kahjustab beetarakke. Väljatöötamisel on enteroviiruse vastane vaktsiin, mis võiks tulevikus pidurdada T1D levikut.

Kirjeldatud uuringu tulemused esitati Euroopa diabeediassotsiatsiooni kongressil Stockholmis 22. septembril 2022 ja refereeriti ajakirja Diabetologia toimetuse poolt veebiajakirjas medicalxpress.

Allikas

A common group of viruses is strongly linked to type 1 diabetes. https://medicalxpress.com/news/2022-09-common-group-viruses-strongly-linked.html