Uudised – mai 2024

Epiduraalanalgeesia sünnituse valutustamiseks vähendab emal sünnitusega seotud raskete tervisehäirete riski

Sünnituse ajal ja vahetul sünnitusjärgsel perioodil võivaid emal kujuneda rasked potentsiaalselt eluohtlikud tervisehäired. Ingliskeelses kirjanduses kasutatakse sel puhul terminit severe maternal morbidity (SMM) ja see hõlmab 21 erinevat tervisehäire indikaatorit: kardiovaskulaarse, respiratoorse süsteemi, maksa ja neeru talitluse häireid, vere hüübimishäireid, suurt verekaotust, sepsist, emaka amputatsiooni vajadust jms.

Ühendkuningriigi Glasgow ja Bristoli ülikoolide teadlaste uuringus analüüsiti ühe sünnituse valutustamise meetodi, epiduraalanalgeesia (EA) mõju SMM esinemissagedusele vaginaalse sünnituse ja planeerimata keisrilõike korral. Kasutati Ühendkuningriigi riikliku tervishoiu andmebaasi materjale aastatest 2007–2019. Kokku analüüsiti 567 216 sel ajavahemikul sünnitanud naise (keskmine vanus 29,9 aastat) andmeid. Epiduraalanalgeesiat rakendati 22%-le sünnitajatest, kogu kohordis oli SMM esinemissagedus 4,3 juhtu 1000 sünnitaja kohta. Sünnitajate hulgas, kel tehti EA, oli SMM risk 35% võrra väiksem. Samuti oli EA kasutamise korral SMM risk 47% võrra väiksem enneaegse sünnituse puhul.

Autorite hinnangul vähendab EA sünnitajal nii füüsilise kui ka emotsionaalse stressi taset, võimaldab ema ja lapse seisundit sünnituse ajal paremini jälgida ning tekkivaid komplikatsioone kiiremini avastada ja korrigeerida. Vaadeldud kohordi andmeil oli EA alakasutatud, potentsiaalselt suure SMM riskiga sünnitajatest tehti epiduraalanalgeesia vaid 24,6%-le.

Refereeritud

Kearns RJ, Kyzayeva A, Halliday LOE, Lawlor DA, Shaw M, Nelson SM. Epidural analgesia during labour and severe maternal morbidity: population based study. BMJ 2024;385:e077190.