Uudised – veebruar 2023

Erektsiooni soodustavad ravimid vähendavad kardiovaskulaarse haiguse riski

Erektsioonihäirete raviks kasutatavad ravimid – fosfodiesteraasi tüüp 5 (PDE5) inhibiitorid – lõõgastavad arteri silelihaskude, soodustavad vasodilatatsiooni ja seeläbi ka erektsiooni. Kirjanduses on andmeid nende soodsast toimest ebastabiilse stenokardia ravis.

USAs korraldatud retrospektiivses uuringus jälgiti 14 aasta vältel 23 816 erektsioonihäirega üle 18 aasta vanust meest, kellele oli vähemalt ühel korral ordineeritud sildenafiili, vardenafiili, tadalafiili või avanafiili. Uuringusse arvamise ajal ei esinenud neil kardiovaskulaarseid häireid. Neid jälgiti tõsiste kardiovaskulaarse ilmingute – kardiovaskulaarne surm, hospitaliseerimine müokardi infarkti tõttu, koronaararterite revaskulariseerimine, insult, südamepuudulikkus, ebastabiilne stenokardia – tekke suhtes. Võrdlusrühma moodustas 48 862 tervet täiskasvanud meest, kes ei olnud PDE5 inhibiitoreid kasutanud.

Andmete analüüsil selgus, et erektsiooni soodustavate ravimite (ESR) kasutajate rühmas oli võrreldes neid ravimeid mitte kasutajatega 39% võrra vähem kardiovaskulaarse surma ja 13% võrra vähem tõsise kardiovaskulaarse haiguse juhte ning üldsuremus oli 25% võrra väiksem. ESRi kadiovaskulaarsete haiguste riski vähendav toime oli otseselt sõltuv kasutatud ravimi doosist ja kasutamise kestusest. Tõsise kadiovaskulaarse haiguse juhte oli vähem ka ESRi kasutanud teist tüüpi diabeeti põdevate meeste hulgas.

Autorite hinnangul ilmneb uuringust, et PDE5 inhibiitorid on kardioprotektiivse toimega. Vajalikud on edasised platseebokontrollitud uuringud selgitamaks nende ravimite toimet ja kasutamisvõimalusi kardiovaskulaarsete haiguste ravis ja ennetuses.

Refereeritud

Kloner RA, Stanek E, Crowe CL, et al. Effect of phosphodiesterase type 5 inhibitors on major adverse cardiovascular events and overall mortality in a large nationwide cohort of men with erectile dysfunction and cardiovascular risk factors: A retrospective, observational study based on healthcare claims and national death index data. J Sexual Med 2023;20:38–48.