Uudised – märts 2024

Erektsioonihäirete raviks kasutatavad ravimid võivad vähendada dementsuse kujunemise riski

Fosfodiesteraasi 5. tüübi inhibiitoreid (PDE5I) kasutatakse nende vasodilatatiivse toime tõttu laialdaselt erektsioonihäirete raviks. Selle ravimirühma esindajatest on Eestis kasutusel sildenafiil (Viagra), mis loodi hüpertensiooni ja stenokardia ravi eesmärgil. Loomkatsetes on ilmnenud PDE5I neuroprotektiivne toime, kuid inimuuringutes on saadud vastukäivad andmed PDE5I tõhususest Alzheimeri tõve ravis ja ennetuses.

Ühendkuningriigi Londoni ülikooli haigla baasil tehtud uuringus jälgiti aastatel 2000–2007 meditsiiniuuringute andmebaasi põhjal 269 725 üle 40aastast meest, kel oli diagnoositud erektsioonihäire. Neist 55% oli kasutanud PDE5I tüüpi ravimit. Keskmiselt 5,3 aasta pikkuse jälgimisperioodi vältel diagnoositi 1119 mehel Alzheimeri tõbi (AT). Võrreldes meestega, kes ei olnud PDE5I-d kasutanud, oli seda ravimit kasutanutel 18% võrra väiksem AT kujunemise risk (ohusuhe HR 0,82), sealjuures oli AT risk seda väiksem, mida pikemat aega oli PDE5I-d kasutatud. Meestel, kellele oli ravimit välja kirjutatud 21–50 korral, oli HR 0,56. Neil, kellele oli välja kirjutatud üle 50 retsepti, oli AT ohusuhe 0,65.

Uuringu põhjal ilmneb PDE51 kasutanutel väiksem AT risk, eriti neil, kes on kasutanud ravimit pikemat aega. PDE5I ei ole AT ravim, kuid sel võib olla mõju AT kujunemist mõjutavatele patogeneetilistele teguritele. Sellealaseid uuringuid tuleks jätkata, uurides PDE5I mõju AT riskile ka naistel.

Refereeritud

Adesuyan M, Jani YH, Alsugeir D, et al. Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors in Men With Erectile Dysfunction and the Risk of Alzheimer Disease: A Cohort Study. Neurology 2024;102:e209131.