Uudised – oktoober 2022

Eri diabeediravimid mõjutavad erinevalt dementsuse riski teist tüüpi diabeediga patsientidel

Teist tüüpi diabeet (T2D) on oluline dementsuse riskitegur. Uuringud on näidanud, et diabeediravimite kasutamine vähendab dementsuse riski, kuid andmed on vastuolulised.

USA Arizona ja California ülikoolide koostöös valminud prospektiivses vaatlusuuringus analüüsiti tiasolidiindiooni (glitasooni) (TZD) ja sulfonüüluurea (SU) toimet dementsuse ennetuses võrreldes metformiini (MET) toimega. Analüüsiti 559 106 T2D-haige elektroonse haigusloo andmeid, patsientide keskmine vanus oli 65,7 aastat, uuringusse kaasamisel ei olnud neil kognitiivseid häireid ja neile oli monoteraapiana vähemalt ühe aasta vältel ordineeritud TZD-d, SU-d või MET-i.

Võrreldes MET-iga ravitud patsientidega oli TZD-ga ravitutel 22% võrra väiksem igat tüüpi dementsuse kujunemise risk, samas oli SU-ga ravitutel võrreldes MET-iga ravitud patsientidega  dementsuse risk 12% võrra suurem. Samaaegselt MET-i ja TZD-ga ravitutel oli MET-i monoteraapiaga ravitutega võrreldes 11% võrra väiksem dementsuse risk.

Autorite hinnangul peaksid edasised uuringud täpsustama TZD monoteraapia tõhusust dementsuse preventsiooniks T2D-patsientidel. SU-ga ravitud T2D-patsientidel peaks regulaarselt hindama kognitiivset võimekust ja vajadusel raviskeemi muutma, ordineerides TZD-d.

Refereeritud

Tang X, Brinton RD, Chen Z et al. Use of oral diabetes medications and the risk of incident dementia in US veterans aged ≥60 years with type 2 diabetes. BMJ Open Diabetes Research & Care 2022, http://dx.doi.org/10.1136/bmjdrc-2022-002894