Uudised – mai 2019

Esimese kolme elukuu jooksul vaid rinnapiimaga toidetud lastel on teismeeas veres tervislik lipiidide sisaldus

Hongkongis korraldatud uuringus püüti välja selgitada esimestel elukuudel vaid rinnapiimaga toidetud laste vere lipiidide sisaldust teismeeas võrreldes rinnapiimaasendajaga toidetud lastega.

Uuringusse kaasati 1997. a mais ja aprillis sündinud 8327 last, keda esimese kolme elukuu jooksul toideti vaid rinnapiimaga või vaid selle asendajaga. Nende 18. eluaastal uuriti neil vere üldkolesterooli, LDL-kolesterooli, HDL-kolesterooli sisaldust, fikseeriti kehamassiindeks ning keha rasvasisaldus. Andmete analüüsil ilmnes, et rinnapiimaga toidetud lastel oli võrreldes rinapiimaasendajaga toidetud lastega väiksem vere üldkolesterooli ja LDL-kolesterooli sisaldus, seega vähem aterogeenne lipiidide profiil. Vere HDL-kolesterooli, kehamassindeksi ja organismi rasvasisalduse osas erinevusi kahe uuritute grupi vahel ei olnud.

Teatavasti sisaldab rinnapiim rohkesti kolesterooli ja sellega toidetud imikutel on suur vere kolesteroolisisaldus. Kirjanduses esitatud arvamuste kohaselt mõjutab see lipiidide metabolismi ja langetab endogeense kolesterooli produktsiooni. Eeldatavasti püsivad rinnapiimatoidul kujunenud metabolismi iseärasused indiviidi kogu ülejäänud elu jooksul.

Uuring kinnitab esimestel elukuudel rinnapiimaga toitmise soodsat mõju lipiidide ainevahetusele vähemalt teismeeas, vähendades seega kardiovaskulaarset riski.

 

Refereeritud

 

Hui LL, Kwok MK, Nelson EAS, Lee SL, Leung GM, Schooling CM. Breastfeeding in infancy and lipid profile in adolescence. 2019;143:e20183075