Uudised – märts 2017

Esimest korda sai diabeediravim kardiovaskulaarse kaitse näidustuse

Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet (FDA) kinnitas hiljuti empagliflosiini (Jardiance®) uue näidustuse: kardiovaskulaarse suremuse riski vähendamine südame-veresoonkonnahaigustega (SVH) täiskasvanud 2. tüüpi diabeediga patsientidel.

SVH on 2. tüüpi diabeediga patsientidel peamiseks suremuse põhjuseks. Võrreldes täiskasvanutega, kes diabeeti ei põe, on suremus SVHsse diabeeti põdevatel patsientidel 70% suurem. Seega on diabeediravimid, mille kasutamisega kaasneb SVHsse suremuse vähenemine, väga oluliseks edasiminekuks 2. tüüpi diabeedi kompleksses ravis. FDA otsus põhineb kliinilisel turustamisjärgsel uuringul (Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients, EMPA-REG OUTCOME), mille käigus manustati empagliflosiini 7020-le 2. tüüpi diabeediga patsiendile, kellel oli ka SVH. Uuringu ühe tulemusena selgus, et ravimi lisamisel diabeedi ja aterosklerootilise SVH standardravile vähenes empagliflosiinirühmas võrreldes platseeborühmaga kardiovaskulaarse suremuse suhteline risk 38%.

Empagliflosiini kõige levinumad kõrvaltoimed on kuseteedenakkused ja suguteede seeninfektsioonid naistel. Empagliflosiin võib põhjustada ka dehüdratatsiooni, vererõhu langust, ketoatsidoosi, ägedat neerupuudulikkust, neerufunktsiooni häireid, hüpoglükeemiat (kasutades koos insuliini või sulfonüüluurea preparaatidega) ja kolesteroolisisalduse vähest suurenemist. Empagliflosiin ei sobi 1. tüüpi diabeediga patsientidele ega ketoatsidoosi raviks ja on vastunäidustatud raske neerupuudulikkusega patsientidele.

Empagliflosiini näidustuste täiendamine ootab praegu heakskiitu Euroopa Ravimiametis.