Uudised – oktoober 2019

Fenoksümetüülpenitsilliin 800 mg 4 korral päevas 5 päeva vältel on tõhus ägeda tonsilliidi korral

Rootsis on haigestumus kurguhaigustesse 29 juhtu 1000 elaniku kohta aastas ja kaks kolmandikku sellest moodustab haigestumus tonsilliiti. Sagedaimad haigustekitajad on A-grupi streptokokid. Ravijuhendi kohaselt tuleb alustada ravi antibiootikumiga, kui haigel on palavik, katuga tonsillid, valulikud kaela lümfisõlmed, puudub köha ning kiiruuringus kinnitub tekitajana A-grupi streptokokk. Soovitatakse ravi fenoksümetüülpenitsilliiniga (penitsilliin V) 1000 mg 3 korral päevas 10 päeva vältel.

Kuna üleilmselt on probleemiks mikroobide antibiootikumiresistentsus, on tänapäeval suundumus optimeerida antibiootikumravi, kasutada antibiootikume võimalikult vähe ja maksimaalselt tõhusalt.

Rootsi uurijas võrdlesid kahe erineva penitsilliinravikuuri tõhusust tonsilliidihaigetel, kel oli haiguse tekitajaks A-grupi streptokokk. Ühe grupi 218 haigele ordineeriti penitsilliin V 1000 mg päevas 10 päeva vältel ning teise grupi 215 haigele 800 mg penitsilliin V 4 korda päevas 5 päeva vältel. Tulemuste statistilisel analüüsil ilmnes, et gruppides ei olnud erinevusi haigete kliinilise paranemise, mikroobikandluse kadumise, tüsistuste tekke ning haiguse retsidiveerumise osas. Küll aga kestsid kujunenud tüsistused, diarröa, iiveldus ja vulvovaginaalsed häired 10-päevase ravigrupi haigetel pikemat aega.

Autorid järeldavad et kasutatud 5-päevane ravikuur penitsilliin V-ga tonsilliidi raviks on tõhus alternatiiv seni kasutusel oleva 10-päevasele ravikuurile. Lühema ravikuuri korral on ravimi kogukulu oluliselt väiksem, seega on väiksem ka tekitaja ravimiresistentsuse oht.

 

Refereeritud

Ståhlgren GS, Tyrstrup M, Edlund C et al. Penicillin V four times daily for five days versus three times daily for 10 days in patients with pharyngotonsillitis caused by group A streptococci: randomised controlled, open label, non-inferiority study. BMJ 2019;367:I5337.