Uudised – oktoober 2022

Foolhappe kasutamine võib vähendada suitsiidiriski

Suitsiidid on USAs juhtivate surmapõhjuste seas ja nende sagedus on aastatel 2000–2018 suurenenud 30% võrra. Selleks, et kinnitada varasemat infot suitsiidikatsete ja tahtlike enesevigastuste vähenemisest seoses foolhappe asendusraviga, korraldati USAs ulatuslik farmakoepidemioloogiline uuring. Andmed isikute kohta, kellele oli aastatel 2012–2017 retsepti alusel väljastatud foolhappepreparaate, saadi vastavast erakindlustuste andmebaasist. Uuriti seost foolhappe kasutamise ning enesetapukatsete ja tahtlike enesevigastuste sageduse vahel 24kuulise perioodi vältel.

Kokku oli valimis 866 586 patsienti. Neist 81% olid naised ning 10% olid 60aastased ja vanemad. Kokku esines foolhapperetseptiga kaetud kuude jooksul 261 enesetapujuhtu, 4,73 juhtu 100 000 inimkuu kohta. Foolhappeta kuude jooksul toimus 895 suitsiidijuhtu, 10,61 juhtu 100 000 inimkuu kohta. Vanusele, soole, suitsidaalse käitumisega seotud diagnoosidele, foolhappe puudulikkusega seotud diagnoosidele, folaadisisaldust vähendavate ravimite kasutamisele ja suitsidaalse käitumise anamneesile kohandatud enesetapujuhtumite riskimäärade suhe oli 0,56 (95% uv 0,48–0,65), mis tähendab suitsidaalsete juhtumite vähenemist 44% võrra.

Pikemaaegsel foolhappe kasutamisel vähenes suitsiidirisk 5% võrra iga kuuga eelmisega võrreldes. Samalaadsel uuringul ei leitud tsüanokobalamiini (vitamiin B12) asendusravil mõju suitsidaalsele käitumisele.

Autorite hinnangul tuleks esitatud vaatlusuuringu tulemusi kontrollida randomiseeritud uuringutega. Tulemuste kinnitumisel võiks foolhape olla kasutusel ohutu ja hinnalt soodsa ravimina suitsiidide ennetamiseks.

Refereeritud

Gibbons RD, Hur K, Lavigne JE, Mann JJ. Association between folic acid prescription fills and suicide attempts and intentional self-harm among privately insured US adults. JAMA Psychiatry 2022, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2022.2990. Online ahead of print.