Uudised – märts 2021

Füüsiline aktiivsus kogu elu vältel vähendab hilisemas eas kulutusi arstiabile

USA riikliku vähiinstituudi uuringus püüti välja selgitada poole miljoni 65-aastase ja vanema Medicare tervisekindlustusega kaetud kodaniku aasta jooksul kaetud ravikulude seost nende füüsilise aktiivsusega varasema elu jooksul.

Vaatlusalused jaotati 4 gruppi: kogu elu jooksul füüsiliselt aktiivsed – 36%; nooremas täiskasvanueas füüsiliselt aktiivsed, hiljem väheaktiivsed – 30,5%; nooremas eas vähem aktiivsed, vanemas eas füüsiliselt aktiivsed – 14,5%; kogu elu jooksul olnud füüsiliselt väheaktiivsed – l9%. Andmed füüsilise aktiivsuse kohta elu erinevatel etappidel saadi vastajate poolt täidetud küsimustikest, kus hinnati füüsilise tegevusele kulunud aega tundides nädala jooksul.

Andmete analüüsil ilmnes, et isikutel, kes olid kogu elu olnud füüsiliselt aktiivsed, ja neil, kes suurendasid hilisemas elueas oma füüsilist aktiivsust, olid kogu elu jooksul füüsiliselt väheaktiivsetega võrreldes ligi 20% võrra väiksemad kulutused arstiabile aastas.

Autorid hindavad, et kuigi viimase 10 aasta jooksul on USA elanikkonnas rohkem juurdunud füüsiliselt aktiivne eluviis, on uuringud näidanud, et iga teine täiskasvanu ja iga neljas nooruk USA-s ei ole füüsiliselt piisavalt aktiivne. Vajalikud on interdistsiplinaarsed meetmed, et aktiveerida elanikkonda olema füüsiliselt enam aktiivne. Sellega ei säästeta vaid kulutusi arstiabile, vaid paraneb ka inimeste elukvaliteet ja suureneb kogu ühiskonna produktiivsus ning kasvab jõukus.

Refereeritud

Coughlan D, Saint-Maurice P, Carlson SA, Fulton J, Matthews CE. Leisure time physical activity throughout adulthood is associated with lower medicare costs: evidence from the linked NIH-AARP diet and health study cohort. BMJ Open Sport and Exercise Medicine 2021;7:e001038.