Uudised – märts 2021

Gripiga võrreldes on COVID-19 kulg tunduvalt raskem ja hospitaliseeritud patsientide letaalsus kolm korda suurem

Prantsuse uurijad võrdlesid Prantsusmaal 2020. a aprillis -mais COVID-19 tõttu hospitaliseeritud 89 530 patsiendi haiguse kliinilist kulgu ajavahemikus dets. 2018 – veebr. 2019 hospitaliseeritud 45 819 gripihaige kliinilise kuluga.

Kolme kuu jooksul vajas hospitaliseerimist 2 korda vähem gripihaigeid kui COVID-19-patsiente 2 kuu jooksul. Samas oli COVID-19-haigete haiglasisene suremus 3 korda suurem. Vaadeldud perioodil oli gripi vastu vaktsineeritud 29,7% alla 65-aastastest ja 51% üle 65-aastatest elanikest, COVID-19-vastast vaktsiini 2020. aasta kevadel veel ei olnud. Sellega saab eeldatavasti seletada gripihaigete väiksemat letaalsust ja väiksemat hospitaliseerimise vajadust.

COVID-19-ga hospitaliseeritud olid sagedamini ülekaalulised, neil oli sagedamini diabeet, arteriaalne hüpertensioon ja düslipideemia. Samas oli gripihaigetel eelnevalt sagedamini diagnoositud krooniline südame- ja hingamispuudulikkus, maksatsirroos ja aneemia.

Võrreldes gripihaigetega tüsistus COVID-19-patsientide haiguse kliiniline kulg sagedamini hingamispuudulikkuse, kopsuarteri trombemboolia, septilise šoki või aju hemorraagiaga. Gripihaigete haiguskulg tüsistus sagedamini südameinfarkti ja kodade virvendusarütmiaga.

Alla 18-aastaste seas oli gripihaigeid 14,2%, COVID-19-patsiente vaid 1,4%. Samas oli selles patsientide grupis COVID-19 kulg tunduvalt raskem ning teismeealiste (11–19 a) COVID-19-patsientide hulgas oli haiglasisene letaalsus 10 korda suurem kui nende eakaaslastest gripihaigete seas. Kuigi alla 18-aastaste seas oli COVID-19-haigestumus gripiga võrreldes väiksem, olid COVID-19-haiged sagedamini ülekaalulised.

Refereeritud

Piroth L, Cottenet J, Mariet A-S et al. Comparison of the characteristics, morbidity, and mortality of COVID-19 and seasonal influenza: a nationwide, population-based retrospective cohort study. Lancet Respir Med 2021;9:251–259.