Uudised – november 2015

Gripivastane vaktsineerimine on ka tõhus südameinfarkti ennetusmeede

Viited südameinfarkti (SI) ja grippi haigestumise seostest publitseeriti juba 1930.-ndatel aastatel. Nüüdseks on kahtluseta selge, et grippi haigestumine suurendab kardiovaskulaarsete tüsistuste riski.

Austraalia teadlased viisid läbi rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud publikatsioonide metanalüüsi selgitamaks SI kujunemise riski grippi haigestumise korral ja gripivastase vaktsineerimise tõhusust selle ennetamisel kogurahvastiku seisukohalt.

Analüüsiti kokku 18 kontrollgrupiga uuringu tulemusi. Ilmnes, et haigestumine grippi tõstab kahekordselt SI kujunemise riski ja gripivastane vaktsineerimise tõhusus selle ärahoidmisel on 29%. Kirjanduse andmeil on seni tuntud SI ennetuse meetmete tõhusus järgmine: statiinid – 36%, antihüpertensiivsed ravimid – 18%, suitsetamisest loobumine – 26%. Autorid järeldavad, et vaktsineerimine gripi vastu tuleks lugeda eelpool toodud võimalustega samaväärseks SI ennetusmeetmeks, eriti koronaararhaigusega patsientidel, ilmselt oleks see gripipuhangu ajal soovitatav kõigile üle 50 aasta vanustele isikutele.

Suurbritannias hiljuti läbiviidud uuringus selgitati, et 2–17 aastaste laste vaktsineerimine vähendab oluliselt ka gripi levikut teistes elanikkonna gruppides ja seega on kulutõhus võimalus gripiga seotud tüsistuste ning nendega seotud rohkete kulutuste vältimiseks.

Kogu rahvastiku ja iga isiku tervise seisukohast lähtudes ei tohiks gripivastasele vaktsineerimisele olla mingit mõistlikku alternatiivi.

 

Refereeritud

Barnes M, Heywood AE, Mahimbo A, Rahman B, Newall AT, Macintyre CR. Acute myocardial infarction and influenza: a meta-analysis of case–control studies. Heart 2015;101:1738–47.

Baguelin M, Camacho A, Flasche S, Edmunds WJ. Extending the elderly- and risk-group programme of vaccination against seasonal influenza in England and Wales: a cost-effectiveness study. BMC Medicine 2015;13:236–44.