Uudised – august 2015

Halb füüsiline seisund noores eas suurendab insulti haigestumise riski keskeas

Rootsis Göteborgi Ülikoolis tehtud uuringus vaadeldi insulti haigestumist 1,1 miljoni noormehe hulgas, kel aastatel 1968–2005 18 aasta vanusena hinnati aeroobset võimekust veloergomeetri testiga ja hinnati lihasjõudlust.

Keskmiselt 42-aastase vaatlusperioodi jooksul haigestus neist 7767 meest isheemilisse insulti, 2904 ajusisesesse verevalumisse ja 895 subarahnoidaalsesse verevalumisse. Andmete analüüsil selgus otsene seos vähese füüsilise treenituse ja insulti haigestumise vahel. Noores eas vähese füüsilise võimekusega meestel oli 70% suurem risk haigestuda insulti keskeas. Halb aeroobne võimekus oli sealjuures suurem riskitegur kui vähene lihasjõudlus.

Uurijate hinnangul on hea füüsiline seisund oluline arteriaalse vererõhu regulatsioonis erinevate mehhanismide kaudu. Heas füüsilises seisundis inimestel esineb harvemini arteriaalset hüpertensiooni ning sellega seoses kujunevad neil harvemini südame ja aju isheemilised haigused. Autorite hinnangul ei ole uuringul meeste kohta saadud tulemused siiski otseselt ekstrapoleeritavad naistele.

 

Refereeritud

Aberg HD, Kuhn AG, Nyberg J, et al. Influence of cardiovascular fitness and muscle strenght in early adolthood on long-term risk of stroke in Swedish men. Stroke 2015;46:1769–76.