Uudised – mai 2019

Halb suuõõne tervis lapseeas suurendab kardiovaskulaarset riski täiskasvanueas

Soome noorte kardiovaskulaarse riski uuringus vaadeldi suuõõne tervise seost lapseeas kardiovaskulaarsete riskiteguritega täiskasvanueas.

Uuringus osalenud 755 lapsel kontrolliti suuõõne tervist vanuses 6, 9, ja 12 eluaastat. Kontrollitutest 33 lapsel esines kaaries või periodondi põletikulised haigused. Kardiovaskulaarsete riskitegurite olemasolu uuriti kõigil vaatlusalustel 27 aasta möödudes uuringusse kaasamisest. Isikutel, kel lapsena oli diagnoositud periodondi haigused, esines võrreldes infektsioonivaba suuõõnega vaatlusalustega täiskavanuna suurem kehamassiindeks ning kõrgemad süstoolse ja diastoolse vererõhu väärtused, Samuti ilmnesid neil statistiliselt mitteoluliselt kõrgemad vere kolesterooli- ja glükoosiväärtused. Ateroskleroosi marker –unearteri intima-media paksus (IMP) mõõdetuna ultrahelimeetodil – oli sagedamini suurenenud neil täiskasvanuil, kel lapseeas leiti periodondi haigused. Sealjuures oli IMP suurenemise ja suuõõne haiguste seos rohkem väljendunud meessoost isikutel ja korrelatsioonis suuõõne haiguse raskusastmega (riskisuhe 1,87–1,95).

Uuringu tulemused näitavad selgelt, et halb suuõõne tervis lapseeas soodustab täiskasvanueas ateroskleroosi varasemat kujunemist ning on tänapäeval välditav kardiovaskulaarne riskitegur.

Refereeritud

Pussinen PJ, Paju S, Koponen J et al. Association of childhood oral infections with cardiovascular risk factors and subclinical atherosclerosis in adulthood. JAMA Network Open 2019;2:e192523.