Uudised – jaanuar 2024

Hambakaaries on insuldi riskitegur

Hambakaaries on levinud haigusseisund kogu maailmas. Hinnanguliselt on igal viiendal USA elanikul ravimata hambakaaries. USAs käimasoleva ateroskleroosi leviku uurimisprojekti raames hinnati hambakaariese esinemise seost haigestumisega insulti ja koronaarhaigusse ning suremusega.

Uurimisrühma kaasati 6351 isikut, kel aastatel 1996–1998 tehti kogu suuõõne uuring hambakaariese esinemise suhtes. Aastal 2019 hinnati insuldi, koronaarhaiguse ja surmajuhtude esinemissagedust uurimisaluse kohordi hulgas. Ilmnes, et vaatlusaluste rühmas, kel esines kaaries ühel või enamal hambal, oli suurenenud insuldirisk (ohusuhe HR 1,40) ja suurenenud surma risk (HR 1,3), kuid mitte suurenenud koronaarhaiguse risk. Afroameerika päritolu vaatlusalustel oli risk oluliselt suurem kui valge nahavärviga uuritavatel. Insuldi ja surma risk suurenesid proportsioonis kahjustatud hammaste arvuga, koronaarhaiguse risk mitte. Regulaarne hammaste seisundi kontrollimine vähendas hambakaariese esinemissagedust ja surma ning vaadeldud haiguste esinemise riski (HR 1,002).

Uuring kinnitab paljude varasemate uuringute järeldusi suuõõne tervise tähtsusest teiste organite haiguste ennetuses ja haigestumise riski vähendamises.

Refereeritud

Sen S, Logue L, Logue M, et al. Dental caries, race and incident ischemic stroke, coronary heart disease, and death. Stroke 2024;55:40–9.