Uudised – jaanuar 2023

Hammaste halb tervis suurendab pankreasevähi riski

Viimastel aastatel tehtud uuringutega on näidatud, et hammaste halb tervis on mitme tõsise haiguse – dementsus, müokardi infarkt, pea- ja kaelapiirkonna kasvajad – oluline riskitegur. Rootsis tehtud uuringus selgitati suuõõne tervise seost pankreasevähi riskiga.

Võrreldi aastatel 2009–2016 riiklikku hambatervise registrisse kantud 5 889 441 isiku andmeid riikliku vähiregistri andmetega. Pankreasevähk oli sel perioodil diagnoositud 10 081 inimesel. Selgus, et kuni 70aastastel, kel oli diagnoositud hammastega seotud probleeme – hambakaaries, juurepõletik, periodontiit, hammaste kadu – oli 20–58% suurem risk haigestuda pankreasevähki kui neil, kel hammastega seotud probleeme ei olnud. Vanematel kui 70 eluaastat kirjeldatud seoseid ei ilmnenud. Uue, varem mitte kirjeldatud leiuna ilmnes, et alla 50aastastel hambajuure põletikuga inimestel oli kuni 58% suurem pankreasevähi risk kui tervete hammastega inimestel.

Varasemates uuringutes on leitud, et pankreasevähiga patsientidel on veres kõrgenenud mõnede suuõõnes leiduvate patogeenide tiiter (näit Porphyromonas gingivalis).Võimalik, et suuõõne põletikutekitajad muudavad seedetrakti mikrobioomi koosseisu ja soodustavad põletiku ning koos sellega ka pankreasevähi teket. Samuti on leitud, et mõned seedetrakti koosseisu kuuluvate mikroobide metaboliidid on kantserogeensed.

Refereeritud

Yu J, Ploner A, Chen MS, Zhang J, Sandborgh-Englund G, Ye W. Poor dental health and risk of pancreatic cancer: a nationwide registry-based cohort study in Sweden, 2009-2016. Br J Cancer 2022;127:2133–40.