Uudised – detsember 2021

Hammaste kaotus ja dementsuse kujunemise risk vanemaealistel

USA-s on 5 miljonil üle 65aastasel elanikul diagnoositud dementsus. Mitmes vaatlusuuringus on leitud seos hammaste kaotuse ja dementsuse kujunemise riski vahel vanemaealistel isikutel.

USA teadlaste korraldatud rahvusvahelistes andmebaasides refereeritud publikatsioonide metaanalüüsil vaadeldi seoseid hammaste kaotuse ja kognitiivsete häirete ning dementsuse kujunemise vahel. Kokku analüüsiti 34 074 vaatlusaluse andmeid, neist 4698 juhul oli diagnoositud kognitiivsed häired või dementsus. Andmete analüüsil ilmnes, et isikutel, kes olid kaotanud hambaid, oli 1,5 korda suurem kognitiivsete häirete ning 1,28 korda suurem dementsuse kujunemise risk. Sealjuures suurendas iga järgmise hamba kaotus kognitiivsete häirete riski 1,4% ning dementsuse riski 1,1% võrra.

Hammaste kaotuse ja kognitiivse allakäigu seose patogeneesis ei ole selgust. Oletatakse, et hammaste kaotuse korral ei suuda inimene toitu adekvaatselt mäluda ega kõiki vajalikke toitaineid omastada. Hammaste kaotus on seotud periodondi põletikuliste haigustega ja on leitud, et Porphuromonas gingivilis’e sugukonna mikroobid põhjustavad põletikku ka mikrogliias ja astrotsüütides ning soodustavad beeta-amüloidi ladestumist ajus, osaledes seega kognitiivsete häirete tekke patogeneesis.

Uuring lisab täiendava kinnituse suuhügieeni tähtsusest ka inimese vaimse tervise säilitamisel.

Refereeritud

Qi Z, Zhu Z, Plassman BL, Wu B. Dose-response meta-analysis on tooth loss with the risk of cognitive impairment and dementia. JAMDA 2021;22:2039–45.