Uudised – veebruar 2023

Hea kardiorespiratoorne võimekus vähendab unehäirete riski

Norra Trondheimi piirkonna elanike tervise ja tervisekäitumise uuring (HUNT-uuring) on käimas 1984. aastast. HUNT kolmanda uurimisprogrammi raames selgitati kardiorespiratoorse võimekuse (KRV) seost unega.

Uuringusse oli kaasatud 34 357 täiskasvanud isikut keskmises vanuses 51,5 aastat, 53,9% olid naised. Uuritavaid jälgiti aastatel 2006–2018. Unehäirete esinemise üle otsustati isikule und soodustava ravimi (bensodiasepiinid, Z-ravimid, melatoniini retseptori agonistid) retsepti väljakirjutamise põhjal. KRVd hinnati valideeritud algoritmi põhjal, milles on arvesse võetud vanust, sugu, vöö ümbermõõtu, rahuoleku südamesagedust ja isiku enesehinnangulist füüsilist aktiivsust, ning seda väljendati metaboolse ekvivalendi ühikutes ning jaotati madalaks, vahepealseks ja kõrgeks. Metaboolse ekvivalendi ühikutega hinnatakse organismi hapniku tarbimist milliliitrites minutis ühe kilogrammi kehakaalu kohta tugeval füüsilisel koormusel.

Andmete analüüsil ilmnes, et kokku 304 899 isikaasta kohta kirjutati und soodustava ravimi retsept välja 5791 vaatlusalusele. Seega olid 17%-l vaatlusalustest arstiabi vajavad unehäired. Uinuti väljakirjutamise sagedus oli negatiivses korrelatsioonis KRVga: KRV suurenemine ühe metaboolse ekvivalendi ühiku võrra vähendas uinuti väljakirjutamise juhte meestel 5% ja naistel 4% võrra. Võrreldes madala KRVga isikutega oli vahepealse KRV puhul meestel unehäirete risk 13% ja kõrge KRV puhul 15% võrra väiksem. Seevastu oli kõrge KVRga naistel võrreldes madala KRVga naistega unehäirete risk vaid 5% võrra madalam.

Uuring kinnitab: hea füüsiline vorm vähendab unehäirete riski. Naistel on kirjeldatud seos mõnevõrra nõrgemini väljendunud kui meestel.

Refereeritud

Ernstsen LRN, Zotcheva E, Sui X, et al. Association between cardiorespiratory fitness and incident purchase of hypnotic drugs in adults: The HUNT Study. Mayo Clin Proceed 2023;98:229–38.