Uudised – november 2016

Hematoloogilised komplikatsioonid anorexia nervosa diagnoosiga haigetel

Itaalias tehtud uuringus püüti välja selgitada hematoloogiliste komplikatsioonide esinemissagedust haigetel, kel oli diagnoositud anorexia nervosa. Aastatel 1991–2012 oli vaatluse all 318 naist vanuses 20–25 eluaastat ja kehamassiindeksiga keskmiselt 15,9 kg/m2. Kliinilisel uurimisel ei avastatud neil kõrvalekaldeid ei endokriin- ega kardiovaskulaarsüsteemi poolt. Hematoloogilistel uuringutel ilmnes aneemia 16,7%-l, neutropeenia 7,9%-l ja trombotsütopeenia 8,9%-l uuritutest. Kirjeldatud näitajate esinemissagedus oli otseselt seotud haiguse kestuse ja kehamassiindeksi väärtustega, esinedes sagedamini pikemalt põdenud ja väiksema kehamassiindeksiga naistel.

Autorid esitavad kirjanduse andmetele toetudes hüpoteesi, et kirjeldatud muutused veres ei ole põhjustatud vaid valgu ja mõningate teiste toitainete ja vitamiinide puudusest organismis vaegtoitumuse tõttu. Anorexia nervosa haigetel on leitud preadipotsüütide faktori Pref-1 tõus veres ja sellest tulenevalt on pidurdatud luuüdis osteoplastide moodustumine. Viimased on vahetult seotud vereloomega.

 

Refereeritud

De Filippo E, Marra M, Alfinito F. Hematological complications in anorexia nervosa. Eur J Clin Nutr 2016;70:1305–8.