Uudised – detsember 2022

Hormoonasendusravi menopausi korral võib suurendada depressiooni kujunemise riski

Hormoonasendusavi (HAR) kasutatakse laialdaselt menopausiga kaasnevate sümptomite, sealhulgas meeleoluhäirete leevendamiseks. Mõnes uuringus on leitud, et HAR võib suurendada depressiooni kujunemise riski.

Taanis korraldatud registripõhises uuringus selgitati nii süsteemselt kui ka lokaalselt manustatud HARi (östrogeeni või östrogeeni ja progestiini kombinatsiooni sisaldava preparaadiga) seost depressiooni kujunemisega. Jälgiti 825 238 naise andmeid alates 45. eluaastast kuni 56. eluaastani. Neist 189 821 naisel (23%) alustati 45. eluaastast HARi ning 13 069 naisel (1,6%) diagnoositi depressioon. Enne 50. eluaastat alustatud HARiga kaasnes suurem depressiooni haigestumise risk (ohusuhe 1,5) nii östrogeeni kui ka östrogeeni-progestiini kasutamisel. Sealjuures ilmnes suurem depressioonirisk teisel  aastal pärast HARi alustamist (ohusuhe 2,03), järgnevatel aastatel depressioonirisk aegamööda vähenes. Lokaalselt manustatud HARi-preparaatide kasutamisega olulist depressiooniriski ei kaasnenud (ohusuhe 1,15). Pärast 54. eluaastat alustatud lokaalse HARi korral depressiooniriski ei ilmnenud (ohusuhe 0,80).

Uuringust järeldub, et süsteemselt manustatud HAR võib suurendada depressiooniriski, ja seda peab ka patsiendile selgitama. HARi-preparaadid lokaalselt manustatuna ei suurenda depressiooniriski.

Refereeritud

Wium-Andersen MK,  Jørgensen TS, Halvorsen AH, Hartsteen BH,  Jørgensen MB, Osler M. Association of hormone therapy with depression during menopause in a Cohort of Danish Women. JAMA Netw Open 2022;5:e2239491.