Uudised – märts 2021

Hüperglükeemia esinemine hospitaliseeritud COVID-19 patsientidel ennustab halba prognoosi

On andmeid, et äge hüperglükeemia halvendab COVID-19 kulgu, ja seda peetakse tõsiseks komplikatsiooniks.

Mitme keskuse koostöös analüüsiti Hispaanias 11 312 laboratoorselt kinnitatud Covid-19 diagnoosiga patsiendi andmeil hospitaliseerimisel registreeritud veresuhkrunäidu seost haiguse hilisema kulu ja prognoosiga. Vaatlusalustest 18,9%-l oli varasemalt diagnoositud diabeet (10%-l olid hospitaliseerimise ajal suhkruväärtused veres normi piires), 20,4% patsientidest suri haiglas.

Seos veresuhkru taseme ja suremuse vahel oli järgmine. Glükoosisisaldus alla 140 mg/dl (alla 7,7 mmol/l) – suremus 15,7%; glükoosisisaldus 140–180 mg/dl (7,7–10 mmol/) – suremus 39,7%; glükoosisisaldus üle 180 mg/dl (üle 10 mmol/l) – suremus 41%. Erinevus on statistiliselt usaldusväärne. Hüperglükeemiaga patsiendid vajasid sagedamini juhitavat hingamist ja intensiivravi.

Andmete analüüsil, mitte arvestades iga, diabeedi ja teiste kaasuvate haiguste olemasolu, ilmnes, et hüperglükeemia on COVID-19-haigetel sõltumatu surma riskitegur olenemata sellest, kas patsiendil on või ei ole varasemalt diagnoositud diabeet.

Autorid peavad vajalikuks kõikidel hospitaliseeritud COVID-19 patsientidel jälgida veresuhkru taset ja vajadusel seda korrigeerida.

Akuutne hüperglükeema võib COVID-19-haigel kujuneda pankrease haaratusest põletikuga ja endokriinsete rakkude kahjustusest, millega seoses väheneb insuliini produktsioon. Teisalt võib põletikuline potsess organismis tõsta insuliiniresistentsust. Uuringutega on kinnitatud, et hüperglükeemia soodustab SARS-CoV-2 tungimist erinevatesse rakkudesse organismis.

Refereeritud

Carrasco-Sánchez FJ, López-Carmona D, Martínez-Marcos FJ et al. Admission hyperglycaemia as a predictor of mortality in patients hospitalized with COVID-19 regardless of diabetes status: data from the Spanish SEMI-COVID-19 Registry. Ann Med 2021;53:103–116.