Uudised – aprill 2020

Hüpertensiooni ravi angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorite (AKEI) ja angiotensiini retseptori blokaatoritega (ARB) ei raskenda COVID-19 kulgu ega suurenda suremust

AKEId ja ARBd on tõhusad ravimid arteriaalse hüpertensiooni korral. Loomkatsetes on tuvastatud, et angiotensiini konverteeriva ensüümi retseptor 2 (ACE-2), mis võimaldab koroonaviiruse sisenemist rakku, aktiveerub AKEI ja ARB toimel. Seepärast on kirjanduses vastakaid arvamusi AKEI ja ARB kasutamise otstarbekuse kohta koroonaviirushaigus-19-t (COVID-19) põdevatel haigetel. Võimalik, et need ravimid võivad raskendada haiguse kulgu ja suurendada suremust.

Hiina, USA ja Kanada uurijate ühistöös analüüsiti 1128 Hiina Hubei provintsi 9 haiglas ravitud COVID-19 patsiendi haigusjuhtu, kel oli kaasuvalt arteriaalne hüpertensioon. Haigete keskmine vanus oli 64 aastat ja 53,2% neist olid mehed. Neist 188 haiget raviti enne COVID-19-sse nakatumist AKEI või ARBga ja ravi jätkus haiglas, 940 patsienti said raviks teisi antihüpertensiivseid ravimeid.

Haiglas olles suri 3,7% AKEId või ARBd saanud patsientidest ja 9,8% teiste antihüpertensiivsete ravimitega ravitud patsientidest. Andmete analüüsil, kui jäeti kõrvale haigete vanus, sugu, teised kaasuvad haigused ning teised kasutatud ravimid, ilmnes, et suremuse risk oli AKEI või ARBga ravitud COVID-19 patsientidel 60% võrra väiksem kui teiste hüpertensiooni ravimitega ravitud COVID-19 patsientidel.

Teadaolevalt raskendab kaasuv arteriaalne hüpertensioon COVID-19 kulgu ja suurendab suremust. Ravi AKEI ja ARB klassi ravimitega vähendab võrreldes teiste anihüpertensiivsete ravimitega refereeritud kliinilise uuringu andmetel hüpertensiooniga COVID-19 haigete suremust.

Refereeritud

Zhang P, Zhu L, Cai J, et al. Association of inpatient use of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers with mortality among patients with hypertension hospitalized with COVID-19. Circ Res 2020, doi: 10.1161/CIRCRESAHA.