Uudised – detsember 2023

Hüpohondriaga patsientidel on suurem enneaegse suremuse risk

Hüpohondria on vaimne häire (haigusärevushäire), mille all kannatavad inimesed ilmutavad ülemäärast ja põhjendamatut muret oma tervisliku seisundi suhtes – patsient tunneb kehalisi vaevusi ja kardab, et on tõsiselt haige, kuigi tema kliinilised ja laboratoorsed näitajad on normipärased.

Stockholmi Karolinska instituudis korraldatud esinduslikus uuringus analüüsiti hüpohondriaga patsientide suremuse riski võrreldes nendega demograafiliste näitajate osas sarnaste ilma psüühikahäireteta inimestega (kontrollrühm). Ajavahemikul 1. jaanuar 1997 – 31. detsember 2020 oli vaatluse all 4129 hüpohondria diagnoosiga patsienti ja 41 290 kontrollrühma inimest. Andmed suremuse kohta saadi meditsiinilistest andmebaasidest.

Vaatlusperioodi vältel oli hüpohondriaga patsientide suremus 8,5 juhtu 1000 isikaasta kohta, vastav kontrollrühma näitaja oli 5,5/1000. Hüpohondriaga patsientidel oli 84% võrra suurem üldsuremuse risk nii meestel kui ka naistel ja see ei sõltunud sotsiaal-majanduslikust seisundist. Suitsiidirisk oli hüpohondriaga patsientidel 4 korda suurem kui kontrollrühmas.

Uuringust ilmneb, et hüpohondriaga patsientidel on üldrahvastikuga võrreldes suurem nii üldsuremuse kui ka suitsiidirsik. See osutab vajadusele pöörata senisest enam tähelepanu haigusärevusega isikutele, nende väljaselgitamisele ja ravile.

Refereeritud

Mataix-Cols D, Isomura K, Sidorchuk A, et al. All-Cause and Cause-Specific Mortality Among Individuals With Hypochondriasis. JAMA Psychiatry 2023. Doi: 10.1001/jamapsychiatry.2023.4744. Online ahead of print.