Uudised – aprill 2019

Imiku äkksurm on viiendikul juhtudest seotud ema suitsetamisega raseduse ajal

Imiku äkksurm (ingl sudden unexpected infant death, SEID) – alla aastase lapse ootamatu surm, mille põhjus jääb ebaselgeks – on suur tragöödia perekonnale. USA andmeil esineb seal igal aastal ligi 3700 imiku äkksurma juhtumit.

USA Seattle’i lasteuuringute instituudi teadlased uurisid SEID-i ja ema rasedusaegse suitsetamise seoseid aastatel 2011–2017 registreeritud sünnikohordi põhjal 20 685 463 inimese andmetest. Kokku oli registreeritud 19 127 SEID-i juhtumit. Ilmnes, et raseduse ajal suitsetanud naiste järglastel on võrreldes mittesuitsetanud emade järglastega mitmekordne SEID-i risk. Ilmnes lineaarne seos päevas suitsetatud sigarettide arvu ja SEID-i riski vahel. Samas ei langetanud raseduse ajal päevas suitsetatud sigarettide arvu vähendamine oluliselt SEID-i riski (maksimaalselt 10% võrra). Uuritud kohordis oli SEID seotud suitsetamisega 22%-l juhtudest.

Uuringu andmeil oli 2011. aastal 11,5% USA naistest suitsetanud enne rasestumist, 8,9% suitsetasid raseduse ajal, 24,3% loobusid raseduse ajal suitsetamisest.

Autorite hinnangul on endiselt aktuaalne suitsetamisvastane teavitustöö, eriti fertiilses eas naiste hulgas.

 

Refereeritud

Anderson TM, Ferres JML, Ren SJ et al. Maternal smoking before and during pregnancy and the risk of sudden unexpected infant death. Pediatrics 2019; 143:e20183325.