Uudised – oktoober 2020

Inimese papilloomiviiruse vastane vaktsiin vähendab tõhusalt haigestumist emakakaelavähki

Paljudes riikides, sealhulgas Eestis, on inimese papilloomiviiruse (HPV) vastane vaktsineerimine lülitatud riiklikku vaktsineerimisprogrammi. Kasutusel on neljavalentne, nelja kõige sagedamini esineva onkogeense HPV tüve vastane vaktsiin. Vähe on andmeid sellest, millisel määral vähendab HPV-vaktsineerimine emakakaelavähki haigestumise riski elanikkonnas.

Rootsis tehtud populatsioonipõhises uuringus jälgiti 1 678 983 naist ja tütarlast vanuses 10–30 aastat. Neist 527 871 oli vaktsineeritud vähemalt HPV-vaktsiini ühekordse doosiga, ülejäänud 1 145 122 jäid vaktsineerimata. Kolmekümne esimeseks sünnipäevaks oli emakakaelavähki haigestunud 19 vaktsineeritud naist ning 538 vaktsineerimata naist. Emakakaelavähi kumuleeritud esinemissagedus vaktsineeritute hulgas oli 2 korda väiksem kui vaktsineerimata naiste hulgas. Haigestumine emakakaelavähki oli 4 korda väiksem naiste hulgas, kes olid vaktsineeritud enne 17. eluaastat, võrreldes naistega, kes olid vaktsineerimise hetkel 17–30aastased.

Uuringu andmeil vähendab tütarlaste HPV-vastane vaktsineerimine märkimisväärselt emakakaelavähi levimust elanikkonnas.

Refereeritud

Lei J, Ploner A, Elfström KM et al. HPV vaccination and the risk of invasive cervical cancer. N Engl J Med 2020;383:1340–8.