Uudised – märts 2022

Insuldi ennetusvõimalused intrakraniaalsete arterite ateroskleroosiga patsientidel

Ajakirja Neurology online-versioonis avaldati 21. märtsil 2022 USA Neuroloogia Akadeemia ravisoovituste alamkomitee soovitused insuldi, sealhulgas korduva insuldi ja surma ennetuseks sümptomaatilise intrakraniaalse ateroskleroosiga haigetel.

Soovituste aluseks on kahel viimasel aastakümnel avaldatud uurimuste analüüs. Võrreldi medikamentoosse ravi ja ahenenud intrakraniaalsete arterite stentimise tulemusi insuldi ja surma ennetusel sümptomaatilise intrakraniaalse ateroskleroosiga patsientidel.

Esmaseks ravisoovituseks insuldi ennetuseks intrakraniaalse ateroskleroosi korral on pikaajaline medikamentoosne ravi aspiriiniga 325 mg päevas, väljendunud intrakraniaalsete arterite stenoosi korral tuleks lisaks ordineerida kloperidooli 75 mg päevas 90 päeva vältel. Statiinraviga tuleks vere LDL-kolesterooli tase hoida väärtuses alla 70 mg/dl (1,8 mmol/L) ning pikaajaline  arteriaalse vererõhu eesmärkväärtus võiks olla alla 140/90 mm Hg. Patsiendid peaksid olema füüsiliselt aktiivsed, soovitatav on vähemalt mõõdukas füüsiline koormus neile, kes seda taluvad. Soone angioplastikat või stentimist ei ole otstarbekas kaaluda juhtudel, kui intrakraniaalse arteri stenoos on mõõdukas (50–69% valendikust). Enam väljendunud stenoosi korral ei ole soovitatav rakendada angioplastikat või stentimist rutiinselt, vaid  kaaluda hoolikalt kõiki poolt-ja vastuargumente.

Refereeritud

Turan TN, Zaidat OO, Gronseth GS et al. Stroke prevention in symptomatic large artery intracranial atherosclerosis practice advisory: report of the AAN guideline subcommittee. Neurology 2022;98:486–98.