Uudised – aprill 2020

Insuldihaigetel võib sagedasti esineda asümptomaatiline pahaloomuline kasvaja

Pahaloomulise kasvajaga haigetel on suur insuldi risk. Vähe on andmeid sellest, kui sagedasti võib insuldiga haigetel esineda asümptomaatiliselt arenev pahaloomuline kasvaja. Taani uurijad analüüsisid asümptomaatilise pahaloomulise kasvaja (kasvaja diagnoos kinnitus kuni aasta möödudes insulti haigestumisest) esinemist aastatel 2003–2015 diagnoositud 85 893 insuldihaigel (insuldigrupp). Võrdlusgrupi moodustasid 858 740 soo ja vanuse poolest insuldigrupi patsientidega sarnased isikud, kel polnud insulti diagnoositud, neid jälgiti aasta vältel pahaloomulise kasvaja esinemise suhtes.

Pahaloomulise kasvaja esinemissagedus 1000 vaatlusaluse kohta oli insuldigrupi naistel 25 juhtu versus 15,8 juhtu võrdlusgupi naistel. Insuldigupi meeste seas oli vastav näitaja 29,8 versus 20,4 võrdlusgrupi meeste seas. Suurim oli pahaloomuline kasvaja esinemissagedus insuldigrupi isikutel vanuses 70−80 eluaastat – naistel 35,6 ja meestel 42,4; väikseim vanusegrupis 40–50 eluaastat – naistel 8,3 ja meestel 6,3. Üldiselt oli insuldigupi vaatlusalustel 54% võrra suurem pahaloomulise kasvaja esinemise risk kui võrdlusgrupis ja risk oli suurem suitsetajate, meeste ja diabeedihaigete hulgas.

Autorid järeldavad, et asümptomaatiliselt arenev pahaloomuline kasvaja esineb insuldihaigetel märkimisväärselt sagedasti. Seda peaks arvestama insuldihaige uurimisprogrammi koostamisel.

 

Refereeritud

Tybjerg AJ, Skyhøj Olsen T, Andersen KK. Prevalence and risk of occult cancer in stroke. Acta Neurol Scand 2020;141:204–11.