Uudised – juuni 2018

Isa antidepressantide kasutamine viljastamisperioodil ei ohusta järglase vaimset tervist

Depressioon on laialdaselt levinud haigusseisund ja antidepressante kasutatakse kogu maailmas üha rohkem. Vähe on andmeid antidepressantide mõjust sperma kvaliteedile ja sellest tulenevalt võimalikust ohust lapse enneaegsusele või vaimsetele võimetele.

Rootsis korraldatud prospektiivses kohortuuringus jälgiti 170 508 last vanuses 8–9 eluaastat, kes olid sündinud aastatel 2006–2007. Koguti andmeid nende võimaliku enneaegsuse, autismihäirete ja vaimse alaarengu kohta. 3893 lapse isad olid viljastamisperioodil (4 nädalat enne ja 4 nädalat pärast viljastamist) kasutanud antidepressante. Neid võrreldi 164 492 lapsega, kelle isad ei olnud antidepressante kasutanud. Uuringust ei ilmnenud isa antidepressantide kasutamise mõju lapse enneaegsusele, autismihäirete kujunemisele ega vaimsele alaarengule. Võrdlusgrupis – 2033 last, kelle isad hakkasid antidepressante kasutama ema raseduse ajal – ilmnes mõnevõrra suurem vaimse alaarengu esinemise sagedus. Selle põhjuslik seos jääb ebaselgeks.

Tööst järeldub, et isa antidepressantide kasutamine viljastamisperioodil ei suurenda lapse enneaegsuse ega vaimsete häirete kujunemise riski. Autorite hinnangul on see oluline informatsioon paaridele, kes planeerivad saada last.

 

Refereeritud

Viktorin A, Levine SZ, Altemus M, Reichenberg A, Sandin S. Paternal use of antidepressants and offspring outcomes in Sweden: nationwide prospective cohort study. BMJ 2018;361:k2233.