Uudised – november 2020

Isheemiline insult esineb noores eas sagedamini naistel

Noortel inimestel esineb harva isheemilist insulti. Mitmes viimastel aastatel avaldatud uuringus on leitud, et noored naised haigestuvad isheemilisse insulti sagedamini kui noored mehed.

USA teadlased jälgisid prospektiivses uuringus aastatel 2001–2014 riigi kindlustatud isikute andmebaasi põhjal nende haigestumist isheemilisse insulti eesmärgiga selgitada välja meeste ja naiste haigestumise sagedus erinevates vanuserühmades. Andmete analüüsil registreeriti insulti haigestumus 100 000 vastava vanuserühma isiku kohta aastas.

Haigestumus isheemilisse insulti oli üldiselt suurem meeste hulgas ning tabas enamasti üle 60-aastaseid isikuid, alla 45-aastaste vanusegrupis haigestusid sagedamini naised. Vanusegrupis 15–24 oli naiste haigestumus 6,7/100 000, meestel 5,4/100 000; vanusegrupis 25–34 oli naiste haigestumus 16,9/100 000, meestel 11,9/100 000,vahe on 40%; vanusegrupis 35–44 haigestus naisi 39,9/100 000 ja mehi 34,9/100 000, vahe on 15%. Vanusegrupis 65–74 oli meeste haigestumus 456/100 000, naistel 386/100 000,vahe on ligi 20%.

Isheemiline insult kujuneb üldjuhul isikutel, kel on suur kardiovaskulaarne risk. Eagruppides kuni 45 eluaastat leitakse kardiovaskulaarseid riskitegureid sagedamini meestel kui naistel. Asjaolu, et noored naised haigestuvad noortest meestest sagedamini isheemilisse insulti, viitab sellele, et neil on määravamad ilmselt teised, mitte-kardiovaskulaarsed insuldi riskitegurid. Noorte naiste insuldiriski peetakse seonduvaks rasedusega, suukaudsete kontratseptiivsete vahendite kasutamisega, naistel suurema migreeni ja autoimmuunsete häirete esinemissagedusega. Kindlaid andmeid noorte naiste insuldi riskiteguritest on vähe. Hädavajalikud on edasised uuringud.

Refereeritud

Leppert MH, Ho PM, Burke J et al. Young women had more strokes than young men in a large, united states claims sample. Stroke 2020;51:3352–5.