Uudised – jaanuar 2018

Isheemilise insuldi teiseses ennetuses ei ole soovitatav ravi üheaegselt kolme antiagregandiga

Transitoorse isheemia (TIA) ja kerge insuldi järel on haiguse retsidiveerumise ennetuses soovitatud ravi antiagregantidega. Enamik juhendeid soovitab raviks kas klopidogreeli või aspiriini ja dipüridamooli. Kirjanduses on ka viiteid, et nn kolmikravi aspiriini, dipüridamooli ja klopidogreeliga võiks korduva aju isheemia ennetuses olla veelgi tõhusam. Uuringus TARDIS, milles osales 106 keskust neljast riigist, uuriti võrdlevalt kolmikravi ja juhendites soovitatud ravi insuldi teiseses ennetuses.

Jälgiti 3096 TIA või kerge insuldiga haiget 90 päeva jooksul pärast sümptomite taandumist. Neist 1556 haiget said aspiriini 75 mg ja klopidrogeeli 75 mg kord päevas ning dipüridamooli 200 mg kaks korda päevas. Teise grupi 1540 haiget said raviks kas kloperidooli 75 mg või aspiriini 75 mg ning dipüridamooli 200 mg päevas. Korduvad ajuisheemia episoodid esinesid 6%-l kolmikravi saanud haigel ja 7%-l juhendi kohaselt ravitud haigel. Samas täheldati kolmikravi saanud haigete grupis sagedamini ja raskemini kulgevaid hemorraagilisi tüsistusi (riskisuhe 2,54).

Tööst järeldub, et rutiinses kliinilises praktikas ei ole isheemilise insuldi ennetuses soovitatav rakendada kolmikravi antiagregantidega.

 

Refereeritud

Bath PM, Woodhause LJ, Appelton JP, et al. Antiplatelet therapy with aspirin, clopidogrel and dipyridamole versus clopidogrel alone or aspirin and dipyridamole in patients with acute cerebral isheemia (TARDIS): a randomised, open-label, phase 3 superiority trial. Lancet 2017. doi.org/10.1016/s0140-6736(17)32849-0