Uudised – aprill 2018

Jalgade varikoossete veenilaienditega isikutel on suurem süvaveenitromboosi kujunemise risk

USA andmeil esinevad 23%-l täiskasvanutest jalgadel varikoossed veenilaiendid. Üldjuhul ei põhjusta need olulist terviseriski. Vähe on andmeid varikoosi seose kohta tõsist terviseriski põhjustavate veresoonkonnahaiguste – jalgade süvaveenitromboosi (VT), kopsuarteri trombemboolia (KE) ja jalgade arterite haigusega (AH).

Taivanis korraldatud uuringus oli vaatluse all 212 984 varikoosiga isikut ja 212 984 kontrollgrupi isikut. Vaatlusaluste keskmine vanus oli 54 eluaastat ja 70% neist olid naised. Keskmiselt 7,5aastase jälgimisperioodi jooksul registreeriti vaatlusaluste haigestumine teistesse veresoonkonnahaigustesse – VT, KE, AH.

Kontrollgrupiga võrreldes oli varikoosiga isikutel suur risk haigestuda süvaveenitromboosi (riskisuhe 5,3). KE ja AH kujunemise risk oli varikoosiga haigetel väiksem kui VT risk (riskisuhe vastavalt KE – 1.73 ja AH –1,72), kuid siiski suurem kui varikoosi mittepõdevatel isikutel.

Autorite hinnangul peavad edasised uuringud välja selgitama, milline on süvaveenitromboosi kujunemise patogenees varikoosi korral.

 

Refereeritud

Chang SL, Huang YL, Lee MC, et al. Association of varicose veins with incident venous thromboembolism and peripheral artery disease. JAMA 2018;319:807–17.