Uudised – märts 2022

Ka COVID-19 kerge vormi põdemise järel suureneb teist tüüpi diabeedi kujunemise risk

Saksamaa Düsseldorfi ülikoolis korraldatud uuringus analüüsiti teist tüüpi diabeedi kujunemise riski võrdlevalt COVID-19 ja muu geneesiga ülemiste hingamisteede infektsiooni  põdemise järel.

Andmed koguti 1171 arstipraksise, mille  nimistutes oli kokku ligi 8 miljonit inimest, ambulatoorsetest haiguslugudest üle Saksamaa ajavahemikul märts 2020 kuni jaanuar 2021. Vaadeldud perioodil esines 35 865 COVID-19 haigusjuhtu. Kontrollrühma arvati 35 865 samal ajal ülemiste hingamisteede infektsioone põdenud isikut. Rühmad oli sarnased vanuse (keskmiselt 43 a), soolise koosseisu (naisi 46%), sotsiaal-majandusliku seisundi ning kaasuvate haiguste esinemise poolest. Hospitaliseeritud oli 3,2% COVID-19 ja 3,1% kontrollrühma põdenutest.

116 päeva pikkuse jälgimisaja jooksul kujunes 2. tüüpi diabeet 1000 inimaasta kohta 15,8 juhul COVID-19 põdenutest ja 12,3 juhul kontrollrühma liikmetest. Risk haigestuda 2. tüüpi diabeeti oli COVID-19 põdemise järel 28% võrra suurem kui ülemiste hingamisteede infektsioonide põdemise järel.

Uuringust ilmnes, et ka kerge COVID-19 vormi põdemise järel on arvestatav 2. tüüpi diabeedi kujunemise risk. Ei ole selge, kas kujunev glükoosi metabolismi häire on ajutine või jääb püsima, samuti on veel ebaselge selle patogenees.

Autorite hinnangul peaks ka kerget COVID-19 vormi põdenutel jälgima veresuhkru väärtusi, samuti võimalikule diabeedile viitavate tunnuseid, nagu väsimus, sagenenud urineerimine ja suurenenud janu.

Refereeritud

Rathmann W, Kuss O, Kostev K. Incidence of newly diagnosed diabetes after Covid-19. Diabetologia 2022, doi: 10.1007/s00125-022-05670-0.