Uudised – august 2023

Ka kerged tervisenäitajate kõrvalekalded keskeas suurendavad infarkti, insuldi ja enneaegse surma riski

Paljudel keskealistel inimestel on asümptomaatilise kuluga metaboolne sündroom (MS): veidi suurem vööümbermõõt, veidi kõrgemad vererõhu, glükoosi ja kolesterooli väärtused veres. Enamasti sel puhul arstiabi ei otsita.

Rootsi Västmanlandi läänis korraldatud uuringus jälgiti võrdlevalt 40–50aastaste asümptomaatilise metaboolse sündroomiga ja tervete isikute suremust ja haigestumist südameinfarkti ning insulti. Metaboolne sündroom kinnitus vähemalt 3 loetletud tunnuse olemasolul: vööümbermõõt meestel ≥ 102 cm, naistel ≥ 88 cm, vererõhk ≥ 130/85 mm Hg, veresuhkur ≥ 5,6 mmol/L, vere üldkolesterool ≥ 6,1 mmol/L. Metaboolne sündroom diagnoositi 5084 isikul ning soolise, eluviisi, harjumuste ja füüsilise aktiivsuse poolest sarnased 10 168 isikut moodustasid kontrollrühma. Jälgimisperiood oli keskmiselt 27 aastat. Selle aja vältel suri 26% MSi ja 19% kontrollrühma isikutest, seega oli MSiga isikutel 30% suurem tõenäolisus surra. Südameinfarkti või insulti haigestus 32% MSi ja 22% kontrollrühma isikutest. MSi esinemisel oli 35% võrra suurem kardiovaskulaarsete tüsistuste risk ja need kujunesid MSi korral 2,3 aastat nooremas elueas võrreldes kontrollrühmaga.

Uuring kinnitab kardiovaskulaarsete riskitegurite jälgimise ja korrigeerimise vajadust vähemalt keskeast alates. Uuringu tulemused kanti ette 25. augustil 2023 Euroopa Kardioloogide Seltsi kongressil Amsterdamis.

Allikas

Cluster of slightly unhealthy traits linked with earlier heart attack and stroke. Medicalexpress, https://medicalxpress.com/news/2023-08-cluster-slightly-unhealthy-traits-linked.html