Uudised – august 2016

Ka koronaarhaigust põdevad isikud võivad olla seksuaalselt aktiivsed

Kirjanduses on erinevaid soovitusi seksuaalelu jätkamiseks pärast haigestumist müokardi infarkti või rinnaangiini. Sageli kardavad patsiendid, et seksuaalelu võib nende südame tervist halvendada. Suurbritannia uurijad püüdsid Inglismaa üle 50 aasta vanuste isikute tervise pikaajalise paneeluuringu käigus välja selgitada koronaarhaigust põdevate isikute seksuaalset aktiivsust võrreldes samaealiste koronaarhaigust mittepõdevate isikutega.

Kokku oli vaatluse all 2979 meest ja 3711 naist vanuses 50 eluaastat või enam. Neist 8% olid 80aastased ja vanemad. Uuritavad täitsid küsimustiku oma seksuaalelu ja kasutatavate ravimite kohta, neist 376 mehel ja 279 naisel oli diagnoositud koronaarhaigus (müokardi infarkt või rinnaangiin). Haigetest meestest ligi 69% elasid aktiivset seksuaalelu, seda haigust mittepõdevatest meestest olid 80% seksuaalselt aktiivsed. Erektsioonihäreid esines 47%-l koronaarhaigusega meestest ja 38%-l võrdlusgrupi meestest. Erektsioonihäireid oli sagedamini müokardi infarkti põdenud meestel – 62%-l. Kirjeldatud muutused seksuaalelus esinesid sagedamini esimesel neljal aastal pärast haiguse diagnoosimist. Naistest olid samuti esimese nelja aasta jooksul 55,6% seksuaalselt väheaktiivsed. Seksuaalset rahuldatust koronaarhaigus vastajate hinnangul ei mõjutanud.

Ravimite kasutamine ei mõjutanud uuritutel oluliselt seksuaalset aktiivsust. Siiski oli diureetikumide ja ka statiinide kasutajatel seksuaalelu mõnevõrra häiritud.

Autorid soovitavad koronaarhaigusega haigeid enam nõustada seksuaalse käitumise suhtes, kuna seksuaalse aktiivsuse säilitamine pärast haigestumist võib oluliselt parandada haigete elukvaliteeti.

 

Refereeritud

Steptoe A, Jackson SE, Wardle J. Sexual activity and concerns in people with coronary heart disease from a population-based study. Heart 2016;102:1095–99.