Uudised – november 2019

Ka lühiaegselt toimiv e-sigareti aur kutsub organismis esile süsteemseid muutusi

E-sigarettide ohutuse kohta pole kindlaid tõenduspõhiseid andmeid, rääkimata teadmistest nende pikaajalisest kasutamisest tulenevate tervisemõjude kohta.

Värskelt avaldatud Saksamaa Mainzi ülikoolis tehtud uuringus leiti, et korras tervisega kroonilistel suitsetajatel põhjustas e-sigareti aur 15. minutil pärast sissehingamist südametegevuse kiirenemise, süstoolse vererõhu tõusu ja arterite jäikuse suurenemise. Samade autorite uuringus, kus hiired eksponeeriti e-sigareti aurudele, ilmnes, et need aurud kutsusid esile oksüdatiivse stressi ning põletikulised muutused veresoonkonnas ja ajukoes. Kirjeldatud muutusi vahendas ensüüm NOX-2, millele omistatakse võtmerolli rakkude normaalse funktsioneerimise regulatsioonis.

Analoogseid kliinilisi ja eksperimentaalsed uuringuid tehakse paljudes keskustes üle maailma. Järjest enam koguneb andmeid, et e-sigaretid ei ole tavaliste sigarettidega võrreldes ohutumad ja võimalik, et on isegi ohtlikumad.

Refereeritud

Kuntic M, Oelze M, Steven S et al. Short-term e-cigarette vapour exposure causes vascular oxidative stress and dysfunction: evidence for a close connection to brain damage and a key role of the phagocytic NADPH oxidase (NOX-2). Europ Heart J 2019, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz772