Uudised – september 2021

Ka väike kogus alkoholi võib vallandada kodade virvendusarütmia episoodi

Mitme uuringuga on näidatud, et rohke alkoholi tarbimine soodustab kodade virvendusarütmia (KVA) kujunemist. USA California ülikooli teadlaste uuringust ilmneb, et ka üks standardne kogus alkoholi (drink) võib vallandada KVA episoodi.

Uuringus osales 100 vabatahtlikku keskmises vanuses 64 eluaastat,79% neist olid mehed. Neile paigaldati EKG püsiva jälgimise seade ning transdermaalne alkoholi sensor ning nad jätkasid tavapäraselt igapäevaelu. Iga kord pärast mingi koguse alkoholi joomist pidid nad selle fikseerima EKG jälgimise seadme nupule vajutades.

Kogunenud andmete analüüsil ilmnes, et ka ühe dringi alkoholi joomise järel vallandus KVA episood 2 korda sagedamini võrreldes alkoholi mitte tarbinud isikutega, 2 või enama dringi joomise järel vallandus KVA 3 korda sagedamini. Vere alkoholisisalduse iga suurenemine 0,1% võrra suurendas KVA episoodi riski 40% võrra.

Uuringu andmed kinnitavad, et ka väike kogus alkoholi võib vallandada potentsiaalselt ohtliku südame rütmihäire episoodi, mille tagajärjel võivad kujuneda tõsised tervisehäired. Järgnevad uuringud peaksid välja selgitama need isikute grupid, kel on suurenenud risk KVA  vallandumiseks seoses alkoholi tarvitamisega.

Refereeritud

Marcus GM, Vittinghof E, Whitman JR et al. Acute consumption of alcohol and discrete atrial fibrillation events. Ann Intern Med 2021 https://doi.org/10.7326/M21-0228