Uudised – jaanuar 2022

Kaasuv psühhiaatriline haigus suurendab kroonilise kopsu- ja südamehaiguse ning diabeediga patsientide enneaegse surma riski

Ühendkuningriigi Oxfordi ülikooli teadlased koostasid Rootsi riikliku haiguste andmebaasi põhjal analüüsi kaasuva psühhiaatrilise haiguse seose kohta kroonilise kopsuhaiguse, südame-veresoonkonnahaiguse ja diabeediga patsientide suremusega.

Analüüsiti 249 825 kroonilise kopsuhaigusega, 568 818 kroonilise südame-veresoonkonnahaigusega ning 255 579 diabeediga (kokku 1 074 825) patsiendi haiguse kulgu. Neist 25–32%-l oli elu jooksul diagnoositud mingi psühhiaatriline haigus (RHK-10 järgi kood F00–F99).

Viie aasta möödudes kroonilise haiguse diagnoosimisest oli kogu vaadeldud kohordis üldsuremus 7,4–10,8%, suitsiidi tagajärjel suri 0,3%. Kaasuva psühhiaatrilise haiguse diagnoosiga patsientide seas oli üldsuremus pea 2 korda suurem (15,4–21,1%). Võrreldes suremuse näitajat õdede-vendade hulgas, kel ei esinenud vaadeldud kroonilisi haigusi, ilmnes, et suremus oli kaasuva psühhiaatrilise haigusega õdede-vendade seas oluliselt suurem, kui neil, kel psüühikahäireid ei olnud. Näiteks oli suremus narkootikumide tarvitajatel 8,3–9,9 korda suurem, depressiooni diagnoosiga õel-vennal 5,3–7,4 korda suurem.

Uuringust ilmneb, et kaasuv psühhiaatriline haigus on vaadeldud krooniliste haiguste korral iseseisev, geneetilistest ja psühhosotsiaalsetest teguritest sõltumatu enneaegse surma riskitegur. Autorid rõhutavad vajadust pöörata enam tähelepanu krooniliste haigustega patsientide vaimsele tervisele.

Refereeritud

Sariaslan A, Sharpe M, Larsson M, et al. Psychiatric comorbidity and risk of premature mortality and suicide among those with chronic respiratory diseases, cardiovascular diseases, and diabetes in Sweden: A nationwide matched cohort study of over 1 million patients and their unaffected siblings. PLoS Med 2022;19:e1003864.