Uudised – august 2022

Kahel kolmandikul eelnevalt diagnoosimata riskiteguritega isheemilise insuldi haigetest ilmnes vähemalt üks oluline riskitegur

Šveitsi Lausanne’i ülikooli haigla uurijad analüüsisid insuldiregistri põhjal isheemilise insuldi riskitegurite olemasolu 4354 isheemilise insuldiga patsiendil ajavahemikul 2003–2018. Neist 1125-l  ei olnud eelnevalt diagnoositud ühtegi peamist insuldi riskitegurit. Insuldiravi käigus leiti  67,7%-l uuritavatest patsientidest vähemalt üks oluline diagnoosimata isheemilise insuldi riskitegur. Sagedasimad eelnevalt diagnoosimata riskitegurid olid düslipideemia (61,4%-l), arteriaalne hüpertensioon (23,7%-l) ja kodade virvendusarütmia (10,2%-l). Diagnoosimata riskitegurid esinesid sagedamini vanemaealistel patsientidel, alla 55aastastel suukaudseid kontratseptiivseid vahendeid kasutavatel naistel ning üle 55aastastel suitsetajatel. Oma riskiteguritest olid paremini teadlikud patsiendid, kes enne insulti haigestumist olid kasutanud antiagregante, ning suurema kehamassiindeksiga patsiendid.

Autorite hinnangul tuleb insuldi ennetuseks enam tähelepanu pöörata düslipideemia, kõrgenenud arteriaalse vererõhu, südame rütmihäirete ning diabeedi varajasele avastamisele ja häirete korrigeerimisele.

Uuringu tulemused kanti ette Euroopa Neuroloogiaakadeemia 8. kongressil, mis toimus Viinis 25.–28. juunil 2022 ja esitleti Euroopa Neuroloogiaakadeemia poolt veebiväljaandes Medicalexpress 27. juunil 2022.

Allikas

Undiagnosed major risk factors found in two thirds of ischaemic stroke patients, new study reveals. 2022, https://medicalxpress.com/news/2022-06-undiagnosed-major-factors-thirds-ischaemic.html