Uudised – mai 2022

Kaltsiumi kasutamine toidulisandina ei ole alati ohutu

Osteoporoosi arengu pidurdamiseks soovitatakse eakatel ning postmenopausis naistel kasutada toidulisandina kaltsiumi koos D3-vitamiiniga. Andmed kaltsiumi mõjust kardiovaskulaarsele tervisele on vastukäivad. USA Clevelandi Kliiniku teadlased uurisid kaltsiumi ja vitamiini D3 mõju kerges või mõõdukas raskusastmes aordiklapi stenoosiga patsientidel (1).

Vaatluse all oli 2654 keskmiselt 74 aasta vanust patsienti, 42% neist olid naised. Ehhokardiograafilisel uuringul hinnati neil aordiklapi stenoosi tase kergeks / mõõdukaks (suistiku läbimõõt 1–2 cm2). Kaltsiumi koos D3-vitamiiniga kasutas regulaarselt 39% patsientidest, 12% kasutasid vaid D3-vitamiini ja 43% vaatlusalustest ei kasutanud neid aineid toidulisandina. Patsiente jälgiti keskmiselt 69 kuu vältel.

Kaltsiumi ja D3-vitamiini tarvitajate hulgas registreeriti kardiovaskulaarse suremuse näitajaks 13,7 juhtu 1000 isik-aasta kohta, ainult vitamiini D3 kasutajate seas oli see näitaja 9,6/1000, kuid neid aineid mittekasutanute seas oli see 5,8/1000. Kaltsiumi ja D3-vitamiini tarvitanute seas oli ka üldsuremuse näitaja suurenenud – 43/1000 – ning nendest patsientidest pea pooled vajasid aordiklapi vahetuse operatsiooni. Nimetatud operatsiooni vajas vaid 11% vaadeldud toidulisandeid mitte tarvitanud patsientidest. Ainult D3-vitamiini tarvitamine suremust oluliselt ei mõjutanud.

Uurimust kommenteerinud prof Jutta Begler-Kleini (Viini Ülikool) hinnangul on üllatav, et kaltsiumi ja D3-vitamiini toidulisandina tarvitamine suurendab südamehaigetel ka üldist suremust (2). Tema hinnangul kinnitab uurimus, et suure kardiovaskulaarse riskiga patsientidele ei peaks soovitama pikemaaegset kaltsiumi kasutamist toidulisandina.

Refereeritud

  1. Kassis N, Hariri EH, Karrthik AK et al. Supplemental calcium and vitamin D and long-term mortality in aortic stenoosis. Heart 2022, doi: 10.1136/heartjnl-2021-320215.
  2. Calcium supplements linked to earlier death in older people with heart valve disease. 2022, https://medicalxpress.com/news/2022-04-calcium-supplements-linked-earlier-death.html