Uudised – detsember 2019

Kardiovaskulaarsed häired vähendavad kognitiivset võimekust

Mitme Hollandi ülikooli koostöös tehtava „südame-aju telje“ uuringu raames uuriti haigete kognitiivset võimekust seoses erinevate kardiovaskulaarsete häiretega. Uuringusse kaasati 160 südamepuudulikkusega haiget (häiritud pumbafunktsioon), 107 unearterite stenoosiga patsienti (suurte veresoonte kahjustus, läbilaskvuse häire) ning 160 patsienti, kel olid asümptomaatilised, MRI uuringul tuvastatud lakunaarse infarkti kolded ajus (väikeste ajuveresoonte sulgus). Kõik patsiendid läbisid kompleksse kognitiivse võimekuse uuringu ning tulemusi võrreldi kontrollgrupiga, kuhu kuulus 128 ilma niisuguste häireteta isikut.

Võrreldes kontrollgrupi isikutega esines kardiovaskulaarsete häiretega patsientidel kognitiivseid häireid oluliselt sagedamini. Kognitiivse võimekuse häired tuvastati 18%-l südamepuudulikkusega patsientidest, 36%-l unearterite stenoosiga ja 45%-l aju lakunaarse infarktiga patsientidest. Kõikidel kardiovaskulaarse häirega patsientidel oli enam häiritud mälu, tähelepanuvõime ning psühhomotoorse funktsioneerimise kiirus.

Uuringul ilmnes, et suurel osal mitmesuguste kardiovaskulaarsete häiretega patsientidest esinevad ajukahjustusele viitavad kognitiivsed häired. See kinnitab erinevate erialade spetsialiste koostöö vajadust nn „südame-aju telje“ häiretega patsientide käsitlemisel. Paljudel juhtudel on adekvaatse raviga ajukahjustuse kujunemist võimalik kas vältida või selle väljendusastet vähendada.

 

Refereeritud

Hooghiemstra AM, Leeuwis AE, Bertens AS et al. Frequent Cognitive Impairment in Patients With Disorders Along the Heart-Brain Axis. Stroke 2019;50:3369–75.