Uudised – november 2020

Kardiovaskulaarsete häirete ja kognitiivsete häirete kujunemist mõjutavad samad riskitegurid

Vananemisega kaasneb paratamatult mõningane kognitiivsete võimete langus. Vaheastmena eapärase vaimse võimekuse languse ja dementsuse vahel eristatakse kerget kognitiivset häiret (KKH), mis uuringute järgi esineb 10–20%-l üle 65aastatel isikutel. KKH-ga isikutel võib aegamööda kujuneda ka dementsus. Seoses elanikkonna vananemisega muutub järjest olulisemaks selgitada KKH riskitegureid ja leida võimalusi selle progresseerumise vältimiseks.

Saksamaal mitme keskuse osavõtul tehtud uuringus, kus hinnati toitumise ja eluviisi mõju südame-veresoonkonnahaiguste kujunemisele, ilmnes, et arteriaalse hüpertensiooni ja kerge kognitiivse häirega isikutel on samad riskitegurid.

Vaatluse all oli 4602 isikut, kel mõõdeti vererõhk, arvutati kehamassiindeks, hinnati füüsilist aktiivsust, veres määrati glükoosisisaldus ja lipiidide profiil (LDL-kolesterooli, HDL-kolesterooli ja triglütseriidide sisaldus). KKH-d hinnati spetsiaalse küsimustiku alusel.

Arteriaalne hüpertensioon leiti 60%-l vaatlusalustest. Hüpertensiooniga isikud olid normotensiivsetega võrreldes vanemad (keskmine 56 a), neil oli suurem kehamassiindeks, nad olid füüsiliselt vähem aktiivsed, neil oli sagedamini diabeet ja düslipideemia. KKH esinemine oli sõltuv kirjeldatud riskitegurite hulgast. Isikutel, kel oli samaaegselt 4 riskitegurit, ilmnes KKH 16,3%-l. Hüpertensiooniga isikute seas leiti KKH 11,8%-l, normotensiivsete seas vaid 4,8%-l.

KKH sagedamini esinevad riskitegurid olid vanus, arteriaalne hüpertensioon ja diabeet.

Refereeritud

Schrader B, Schrader J, Elsässer A et al. Influence of cardiovascular risk factors on arterial hypertension and mild cognitive impairment in 4602 participants of the ELITE study. J Hypertens 2020;38:2475–81.