Uudised – aprill 2020

Kas COVID-19 levib ka lemmikloomade vahendusel?

Kuigi koroonaviirus SARS-CoV-2, pandeemiana leviva koroonaviirushaiguse-19 (COVID-19) tekitaja, leiti algselt nahkhiirtel, ei ole selle levikuteed inimesele lõplikult selged. Sellealaseid uuringuid tehakse praegu intensiivselt kogu maailmas.

Hiina Harbini veterinaariainstituudi teadlased uurisid SARS-CoV-2 võimalikku levikut koduloomade hulgas ning leidsid, et viirus levib tuhkrute ja kasside seas (1). Nakatunud kass võib levitada haigust liigikaaslastele. Uurijad leidsid eksperimentaalselt nakatatud kassiga kokku puutunud kasside verest SARS-CoV-2 antikehi, samas neil kassidel haigustunnused puudusid. Viiruse levikut koerte, sigade, partide ning kanade seas ei ole õnnestunud tõestada. Uuringu tulemused avaldas ajakiri bioRxiv 30.03.2020 preprindina.

Arusaadavalt on kirjutis leidnud elavat vastukaja. Nature Newsi korrespondent Smriti Mallapaty palus oma 1. aprillil ilmunud artiklis sel teemal kommentaari Ohio ülikooli viroloogilt Linda Saifilt (2). Viroloogi hinnangul ei näidanud Hiina uurijate tulemused, et SARS-CoV-2-ga nakatunud kassidelt võiks see kanduda ka inimestele ja ta peab seda võimalust vähe tõenäoliseks. Kõnealune uuring on eksperimentaalne ja vähese arvu katseloomadega. Praeguste teadmiste põhjal on COVID-19 peamiseks levikuteeks inimestevahelised lähikontaktid.

USA Toidu- ja Ravimiamet soovitab COVID-19 haigetel hoida lemmikloomadega distantsi, mitte neid silitada, lasta neil end lakkuda ega kasutada nende puudutatud toitu. See on universaalne käitumissoovitus kõigi viirushaiguste põdemise korral.

Refereeritud

1. Chen H. Susceptibility of ferrets, cats, dogs and different domestic animals to SARS-coronavirus-2. bioRxiv. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.015347v1.

2. Mallapaty S. Coronavirus can infect cats—dogs not so much. Nature News 01 April 2020. https://www.nature.com/articles/d41586-020-00984-8.