Uudised – aprill 2020

Kas D-vitamiini sisaldus veres võiks olla covid-19 raskusastme biomarker?

D-vitamiin on oluline organismi immuunsüsteemi talitluses, mõjutades muu hulgas proinflammatoorsete tsütokiinide, tuumori nekroosifaktor alfa ja interferoonide sünteesi. D-vitamiin stimuleerib ka anti-inflammatoorsete tsütokiinide produktsiooni makrofaagides ning seega pidurdab nn proinflammatoorsete tsütokiinide tormi väljendusastet. Tsütokiinide tormi peetakse üheks respiratoorse düstressi sündroomi väljakujunemise põhjuseks COVID-19 patsientidel (1).

23. aprillil rahvusvahelises elektroonilises ajakirjas SSRN (Social Science Research Network) preprindina avaldatud artiklis on analüüsitud vere D-vitamiini sisalduse seost COVID-19 raskusastmega 212 patsiendil, keda raviti Lõuna-Aasia kolmes haiglas (2).

Haiged jaotati kliinilise seisundi järgi nelja raskusastmesse: 1) kerge raskusaste oli 23,1%-l haigetest (kerged põletikutunnused, pneumooniat ei ole); 2) tavaline 27,6%-l (KT-uuringul pneumoonia, palavik); 3) raske 26,4%-l (hüpoksia, vere hapnikuküllastus 93% või vähem); 4) kriitiline raskusaste oli 22,6%-l haigetest (juhitaval hingamisel). D-vitamiini (25(OH)D) sisaldus veres oli haiguse erinevate raskusastmete korral järgmine: kerge korral 31,2 ng/ml (normiväärtus), tavalise korral 27,4 ng/ml (veidi vähenenud), raske korral 21,2 ng/ml (hüpovitaminoos), kriitilise raskusastme korral 17,6 ng/ml (vitamiinivaegus). Esitatud väärtuste erinevus oli statistiliselt usaldusväärne.

Autor on järeldanud, et D-vitamiini asendusravi võiks oluliselt leevendada COVID-19 kulgu. Kindlasti on aga vajalikud edasised juhuslikustatud uuringud, kuhu tuleb kaasata suurem hulk COVID-19 haigeid.

Refereeritud

  1. Tucker R. Is vitamin D status an important biomarker for symptoms sevsrity in COVID-19? https://hospitalpharmacyeurope.com/covid-19/is-vitamin-d-status-an-important-biomarker-for-symptom-severity-in-covid-19/.
  2. Alipio M. Vitamin D supplementation could possibly improve clinical utcomes of patients infected with coronavirus-2019 (COVID-19). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3571484.