Uudised – veebruar 2020

Kas regulaarne tee joomine kaitseb kardiovaskulaarset tervist?

Viimastel kümnenditel on hakatud intensiivsemalt uurima mitmesuguste fütokemikaalide mõju tervisele ja haiguste ennetusele. Neid aineid leidub rikkalikult teepõõsa (Camella sinensis) lehtedes ja nendest valmistatud joogis − tees. Paljud tees leiduvad bioaktiivsed komponendid – flavanoolid, flavandioolid, flavonoidid ja fenoolhapped – mõjuvad soodsalt inimese tervisele. Eksperimentides ja vähestes vaatlusuuringutes on leitud, et tees leiduvad flavonoidid vähendavad oksüdatiivset stressi ja põletikku, toetavad endoteeli ja kardiomüotsüütide funktsiooni, langetavad süsteemset vererõhku, parandavad lipiidide ja glükoosi ainevahetust, blokeerivad trombotsüütide agregatsiooni, kaitsevad vähi arengu vastu (1).

Hiina teadlased jälgisid 7,3 aasta vältel 100 902 täiskasvanud isikut 15 Hiina provintsis eesmärgiga selgitada tee tarbimise seost kardiovaskulaarse haigestumise ja suremusega ning üldise suremusega (2). Andmed tee tarbimise kohta saadi vaatlusalustele saadetud küsimustikest ning andmed haigestumise ja suremuse kohta haiguslugudest ning surmatunnistustest. Vaatlusalused jagati 3 gruppi: sagedased tee tarbijad (üle 3 korra nädalas), harvad tee tarbijad (alla 3 korra nädalas) ja need, kes teed üldse ei tarbinud. Andmete analüüsil ilmnes, et regulaarselt teed tarbivad isikud haigestusid tunduvalt harvemini kardiovaskulaarsetesse haigustesse kui need, kes tarbisid teed harva või üldse mitte. Regulaarsed tee tarbijad elasid aterosklerootilise kardiovaskulaarse haiguseta 1,41 aastat kauem ja nende oodatav eluiga pärast 50. eluaastat oli 1,26 aastat pikem kui teed harva või mitte tarbinud isikutel (2).

Uuringu tulemused publitseeriti veebiversioonis 8. jaanuaril 2020 Euroopa preventiivse kardioloogia ajakirjas. Samal päeval avaldati veebiajakirjas ka Itaalia Perugia ülikooli teadlaste V. Bianconi, M. R. Mannarino ja M. Pirro kommentaar uuringu kohta (1). Selles märgitakse, et ka varasemates selleteemalistes uuringutes on leitud tee tarbimise tervist tugevdav toime Aasia regiooni elanikega tehtud uuringutes, kuid lääne ja multietniliste elanikega tehtud uuringutes ei ole tee kardioprotektiivne ja tervist edendav toime selget kinnitust leidnud. Vaadeldud uuringus ei selgu, millises hulgas ja mil viisil valmistatud ja kui suures koguses fütokemikaale sisaldava tee tarbimine on mõjus kardiovaskulaarse haigestumise ja suremuse ennetamisel. Tee joomine on ilmselt tervist soodustav harjumus. Kindlasti on vajalikud täiendavad uuringud, enne kui tee tarbimise võiks lülitada tervise edendamise tõenduspõhistesse soovitustesse.

Refereeritud

  1. Bianconi V, Mannarino MR, Pirro M. Editorial: ‘Tea consumption and the risk of atherosclerotic cardiovascular disease and all-cause mortality: The China-PAR project’. Eur J Prev Cardiol 2020;8:2047487319899206.
  2. Wang X, Liu F, Li J et al. Tea consumption and the risk of atherosclerotic cardiovascular disease and all-cause mortality: The China-PAR Project. Europ J Prevent Cardiol 2020;8:2047487319894685.