Uudised – august 2019

Kas suitsetamine vähendab Parkinsoni tõve kujunemise riski?

Parkinson tõbi (PT) on krooniline neurodegeneratiivne haigus. Hinnanguliselt esineb see ühel protsendil üle 60 a vanustel ja 4 protsendil üle 80 a vanustel isikutel. Tervistavat ravi haigusele ei ole. Kirjanduses leidub andmeid suitsetamise protektiivsest toimest PT kujunemisele. Andmed on vastukäivad.

Euroopa populatsioonipõhises kohortuuringus, kus osalesid 13 keskust 8 riigist, analüüsiti suitsetamise ja PT kujunemise seoseid. Ilmnes, et nii suitsetajatel kui ka varasemalt suitsetanutel ja nn passiivsetel suitsetajatel on väiksem risk haigestuda PT-sse. Võrreldes mittesuitsetajatega oli suitsetajatel 50% väiksem, varasemalt suitsetanutel 20% väiksem ning passiivsetel suitsetajatel 30% väiksem PT-sse haigestumise risk.

Ei ole selge, millega seletub suitsetamise protektiivne mõju PT kujunemisele. Ühe võimaliku põhjusena on esile toodud tubakasuitsus leiduv 2,3,6-trimetüül-1,4-naftokinoon, mis ekperimentaalsete uuringute andmeil pidurdab ajurakkude degeneratsiooni ja dopamiinergilise süsteemi kahjustust. Teisalt on ka nikotiinil dopamiinergiline toime.

Seniste andmete valguses ei saa siiski suitsetamist PT ennetuseks soovitada. Edasised uuringud on vajalikud.

 

Refereeritud

Gallo V, Vineis P, Cancellieri M, et al. Exploring causality of the association between smoking and Parkinson’s disease. Int J Epidemiol 2019;48:912–25.