Uudised – september 2021

Keedusoola asendaja kasutamine vähendab suure kardiovaskulaarse riskiga isikutel insuldi ja ägeda koronaarsündroomi riski ning suremust

Teadaolevalt soodustab liigne keedusoola tarbimine arteriaalset hüpertensiooni ja sellest tulenevate kardiovaskulaarsete häirete kujunemist. Kuna harjumus süüa soolast toitu on veel laialdaselt levinud, soovitatakse enam kasutada soolaasendajaid, mis sisaldavad 75–65% NaCl ning 25–35% KCl. Enim tuntud keedusoola asendaja on nn meresool.

Pekingi ja Sydney ülikoolide uurimisprogrammi SSaSS (salt substitute and stroke study) raames selgitati soolaasendaja (75% NaCl ja 25% KCl) mõju insuldi ja kardiaalsete tüsistuste arenemisele suure kardiovaskulaarse riskiga isikutel. Prospektiivses topeltpimedas juhuslikustatud uuringus osales 20 995 isikut kokku 600 Hiina külast. Neist 300 küla elanikud tarbisid tavalist keedusoola, ülejäänud 300 küla elanikele oli kättesaadav vaid soolaasendaja. Vaatlusaluste keskmine vanus oli 64,5 eluaastat, 49,4% neist olid naised, 72,5%-l oli anamneesis insult, 88,4%-l arteriaalne hüpertensioon. Vaatlusaluseid jälgiti keskmiselt 4,74 aastat. Jälgimisperioodi vältel registreeriti neil insuldi (äge aju funktsioonide häire, mis põhjustas surma või sümptomid kestsid enam kui 24 tundi), ägeda mittefataalse koronaarsündroomi või surma (nii kardiovaskulaarsel kui ka muul põhjusel) esinemine.

Kõikide jälgitud tulemusnäitajate esinemissagedus oli soolaasendajaid tarbinud külade elanike hulgas statistiliselt oluliselt väiksem. Väljendatuna juhtude arvuna 1000 isik-aasta kohta esines soolaasendajat tarbinud versus keedusoola tarbinud isikute seas vastavalt insulti 29,14 vs. 33,6 juhtu, ägedat koronaarsündroomi 49,09 vs. 56,29 juhtu ja surmajuhte 39,29 vs. 44,61. Hüperkaleemiat täheldati mõlemas vaatlusaluste grupis ühesuguse sagedusega.

Uuring kinnitab selgelt soolaasendaja kasutamise soodsat toimet kardiovaskulaarsete häirete sekundaarses preventsioonis. Uuringus ei vaadeldud soolaasendaja mõju isikutele, kel oli väike kardiovaskulaarne risk, seega ei uuritud soolaasendaja efektiivsust kardivaskulaarsete häirete esmases ennetuses.

Refereeritud

Neal B, Wu Y, Feng X et al. Effect of salt substitution on cardiovascular events and death. N Engl J Med 2021 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105675