Uudised – november 2021

Kehakaalu soovimatu vähenemine – põhjused ja tagajärjed

Kuigi arenenud maades on tõsiseks terviseprobleemiks ülekaalulisus, on ka patsiente, kelle kaebuseks on kehakaalu soovimatu vähenemine. Hispaania Kataloonia piirkonnas tehtud uuringus vaadeldi retrospektiivselt aastatel 2005–2013 sealsetesse kiirdiagnostika üksustesse pöördunud 791 patsienti, kes olid eelneva 12 kuu jooksul soovimatult kaotanud enam kui 5% oma kehakaalust ja kel polnud kindlaid kliinilisi nähte, mis selgitanuks kaalulangust, uuringute tulemusi. Vajaduse korral tehti patsientidele lisaks põhjalikule arstlikule küsitlusele ja vaatlusele vereanalüüsid, röntgen- ja ultraheliuuringud ning endoskoopilised uuringud.

Uuringute tulemusel leiti 23,4%-l patsientidest pahaloomuline kasvaja – rõhuval enamusel paikmega seedetraktis (40%-l maos, 26%-l jämesooles 20%-l pankreases). 44,5%-l uuritutest leiti mingi mittemaliigne elundikahjustus – pea pooltel juhtudest seedeelundite haigus, 8%-l närvisüsteemi kahjustus ja 2,3%-l endokriinsüsteemi häire. Muude elundisüsteemide mittemaliigne kahjustus esines alla 2%-l juhtudest.

Psüühikahäire osutus soovimatu kaalulanguse põhjuseks 29%-l uuritutest. Enamikul juhtudest diagnoositi neil patsientidel ärevus- ja depressiivsed häired, söömishäired olid kaalulanguse põhjuseks 2%-l selle rühma patsientidest. Soovimatu kaalulanguse põhjus jäi 3%-l uuritud patsientidest ebaselgeks.

Uuringutele järgneva 12 kuu jooksul suri 18,6% soovimatu kaalulangusega patsientidest, pahaloomulise kasvajaga haigete rühmas oli suremus 61,2%.

Refereeritud

Aligué J, Vicente M, Arnau A, et al. Etiologies and 12-month mortality in patients with isolated involuntary weight loss at a rapid diagnostic unit. Plos One 2021;16:e0257752.